^^

היסטוריית נתונים יומית/חודשית מתחנה זו


בחר דו"ח ולחץ על שלח:

דיווח יומי לחודש יולי 20201 יולי ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 28.7°C
לחות ממוצעת 56%
ממוצע נקודת הטל 18.7°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1007.5 hPa
מהירות רוח ממוצעת 4.5 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 7.3 km/h
כיוון ממוצע 242° ('מדמ)
גשם לחודש 0.0 mm
גשם לשנה 0.0 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 01 ב 00:00
טמפרטורת מקסימום 34.6°C ב 01 ב 15:54
טמפרטורת מינימום 25.1°C ב 01 ב 04:46
לחות מקסימאלית 71% ב 01 ב 07:54
לחות מינימאלית 36% ב 01 ב 16:02
לחץ מקסימאלי 1008.5 hPa ב 01 ב 10:45
לחץ מינימאלי 1006.5 hPa ב 01 ב 17:59
מהירות רוח מקסימאלית 16.7 km/h ב 01 ב 15:22
משב רוח מקסימלי 24.1 km/h מ 241°('מדמ) ב 01 ב 15:22
עומס חום מקסימלי 35.4°C ב 01 ב 15:50

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום2 יולי ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 28.7°C
לחות ממוצעת 62%
ממוצע נקודת הטל 20.4°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1006.1 hPa
מהירות רוח ממוצעת 5.5 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 8.1 km/h
כיוון ממוצע 261° ('מ)
גשם לחודש 0.0 mm
גשם לשנה 0.0 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 02 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 34.7°C ב 02 ב 16:02
טמפרטורת מינימום 24.7°C ב 02 ב 05:41
לחות מקסימאלית 76% ב 02 ב 23:53
לחות מינימאלית 37% ב 02 ב 16:08
לחץ מקסימאלי 1007.2 hPa ב 02 ב 00:08
לחץ מינימאלי 1004.6 hPa ב 02 ב 17:19
מהירות רוח מקסימאלית 16.7 km/h ב 02 ב 18:41
משב רוח מקסימלי 22.2 km/h מ 278°('מ) ב 02 ב 18:40
עומס חום מקסימלי 36.1°C ב 02 ב 16:02

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום3 יולי ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 29.1°C
לחות ממוצעת 59%
ממוצע נקודת הטל 20.1°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1005.6 hPa
מהירות רוח ממוצעת 6.7 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 10.0 km/h
כיוון ממוצע 272° ('מ)
גשם לחודש 0.0 mm
גשם לשנה 0.0 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 03 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 34.8°C ב 03 ב 17:21
טמפרטורת מינימום 25.3°C ב 03 ב 05:13
לחות מקסימאלית 77% ב 03 ב 00:23
לחות מינימאלית 40% ב 03 ב 17:26
לחץ מקסימאלי 1007.8 hPa ב 03 ב 23:13
לחץ מינימאלי 1004.3 hPa ב 03 ב 17:45
מהירות רוח מקסימאלית 20.4 km/h ב 03 ב 18:05
משב רוח מקסימלי 25.9 km/h מ 319°('צמ) ב 03 ב 19:32
עומס חום מקסימלי 36.9°C ב 03 ב 17:21

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום4 יולי ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 26.3°C
לחות ממוצעת 67%
ממוצע נקודת הטל 19.5°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1008.0 hPa
מהירות רוח ממוצעת 8.8 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 14.0 km/h
כיוון ממוצע 297° ('מצמ)
גשם לחודש 21.6 mm
גשם לשנה 21.6 mm
מקסימום גשם לדקה 2.8 mm ב 04 ב 15:08
טמפרטורת מקסימום 32.5°C ב 04 ב 13:28
טמפרטורת מינימום 19.1°C ב 04 ב 15:15
לחות מקסימאלית 90% ב 04 ב 15:45
לחות מינימאלית 43% ב 04 ב 13:30
לחץ מקסימאלי 1011.0 hPa ב 04 ב 15:13
לחץ מינימאלי 1006.2 hPa ב 04 ב 13:55
מהירות רוח מקסימאלית 46.3 km/h ב 04 ב 15:05
משב רוח מקסימלי 75.9 km/h מ 312°('צמ) ב 04 ב 14:52
עומס חום מקסימלי 34.0°C ב 04 ב 13:16

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום5 יולי ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 26.4°C
לחות ממוצעת 59%
ממוצע נקודת הטל 17.4°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1007.3 hPa
מהירות רוח ממוצעת 8.7 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 15.0 km/h
כיוון ממוצע 329° ('צצמ)
גשם לחודש 21.8 mm
גשם לשנה 21.8 mm
מקסימום גשם לדקה 0.3 mm ב 05 ב 22:38
טמפרטורת מקסימום 30.4°C ב 05 ב 16:27
טמפרטורת מינימום 22.6°C ב 05 ב 05:31
לחות מקסימאלית 81% ב 05 ב 03:11
לחות מינימאלית 42% ב 05 ב 15:56
לחץ מקסימאלי 1009.8 hPa ב 05 ב 00:11
לחץ מינימאלי 1005.6 hPa ב 05 ב 18:23
מהירות רוח מקסימאלית 24.1 km/h ב 05 ב 19:10
משב רוח מקסימלי 37.0 km/h מ 017°('צצמ) ב 05 ב 16:06
עומס חום מקסימלי 30.7°C ב 05 ב 16:25

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום6 יולי ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 27.3°C
לחות ממוצעת 54%
ממוצע נקודת הטל 17.0°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1003.1 hPa
מהירות רוח ממוצעת 9.0 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 15.3 km/h
כיוון ממוצע 354° ('צ)
גשם לחודש 22.1 mm
גשם לשנה 22.1 mm
מקסימום גשם לדקה 0.3 mm ב 06 ב 04:43
טמפרטורת מקסימום 31.2°C ב 06 ב 15:15
טמפרטורת מינימום 22.9°C ב 06 ב 03:22
לחות מקסימאלית 75% ב 06 ב 02:23
לחות מינימאלית 40% ב 06 ב 18:38
לחץ מקסימאלי 1007.0 hPa ב 06 ב 00:02
לחץ מינימאלי 1000.9 hPa ב 06 ב 17:38
מהירות רוח מקסימאלית 20.4 km/h ב 06 ב 15:46
משב רוח מקסימלי 31.5 km/h מ 074°('מצמ) ב 06 ב 15:45
עומס חום מקסימלי 31.8°C ב 06 ב 14:50

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום7 יולי ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 26.5°C
לחות ממוצעת 57%
ממוצע נקודת הטל 16.8°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1004.6 hPa
מהירות רוח ממוצעת 11.0 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 17.5 km/h
כיוון ממוצע 316° ('צמ)
גשם לחודש 22.1 mm
גשם לשנה 22.1 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 07 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 31.6°C ב 07 ב 14:44
טמפרטורת מינימום 22.9°C ב 07 ב 04:58
לחות מקסימאלית 77% ב 07 ב 05:11
לחות מינימאלית 39% ב 07 ב 18:53
לחץ מקסימאלי 1009.6 hPa ב 07 ב 23:48
לחץ מינימאלי 1001.6 hPa ב 07 ב 03:07
מהירות רוח מקסימאלית 31.5 km/h ב 07 ב 16:27
משב רוח מקסימלי 42.6 km/h מ 304°('צמ) ב 07 ב 16:25
עומס חום מקסימלי 32.5°C ב 07 ב 13:23

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום8 יולי ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 25.0°C
לחות ממוצעת 52%
ממוצע נקודת הטל 13.6°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1011.0 hPa
מהירות רוח ממוצעת 9.5 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 16.1 km/h
כיוון ממוצע 326° ('צמ)
גשם לחודש 22.1 mm
גשם לשנה 22.1 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 08 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 29.6°C ב 08 ב 16:15
טמפרטורת מינימום 20.9°C ב 08 ב 06:44
לחות מקסימאלית 73% ב 08 ב 08:14
לחות מינימאלית 28% ב 08 ב 16:21
לחץ מקסימאלי 1012.5 hPa ב 08 ב 23:26
לחץ מינימאלי 1009.6 hPa ב 08 ב 00:01
מהירות רוח מקסימאלית 25.9 km/h ב 08 ב 01:10
משב רוח מקסימלי 40.7 km/h מ 311°('צמ) ב 08 ב 08:54
עומס חום מקסימלי 28.6°C ב 08 ב 17:24

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום9 יולי ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 24.6°C
לחות ממוצעת 61%
ממוצע נקודת הטל 16.1°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1012.1 hPa
מהירות רוח ממוצעת 7.1 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 10.5 km/h
כיוון ממוצע 274° ('מ)
גשם לחודש 22.1 mm
גשם לשנה 22.1 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 09 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 32.3°C ב 09 ב 16:42
טמפרטורת מינימום 20.0°C ב 09 ב 05:27
לחות מקסימאלית 80% ב 09 ב 06:45
לחות מינימאלית 28% ב 09 ב 16:39
לחץ מקסימאלי 1012.9 hPa ב 09 ב 08:50
לחץ מינימאלי 1011.0 hPa ב 09 ב 18:25
מהירות רוח מקסימאלית 16.7 km/h ב 09 ב 12:44
משב רוח מקסימלי 24.1 km/h מ 314°('צמ) ב 09 ב 01:06
עומס חום מקסימלי 31.0°C ב 09 ב 16:42

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום10 יולי ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 25.6°C
לחות ממוצעת 51%
ממוצע נקודת הטל 14.4°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1010.7 hPa
מהירות רוח ממוצעת 5.1 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 7.3 km/h
כיוון ממוצע 259° ('מדמ)
גשם לחודש 22.1 mm
גשם לשנה 22.1 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 10 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 30.3°C ב 10 ב 17:12
טמפרטורת מינימום 20.9°C ב 10 ב 04:49
לחות מקסימאלית 67% ב 10 ב 09:37
לחות מינימאלית 33% ב 10 ב 17:01
לחץ מקסימאלי 1011.8 hPa ב 10 ב 00:01
לחץ מינימאלי 1009.4 hPa ב 10 ב 17:47
מהירות רוח מקסימאלית 16.7 km/h ב 10 ב 13:41
משב רוח מקסימלי 20.4 km/h מ 254°('מדמ) ב 10 ב 14:48
עומס חום מקסימלי 29.8°C ב 10 ב 16:03

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום11 יולי ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 26.6°C
לחות ממוצעת 55%
ממוצע נקודת הטל 16.5°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1009.7 hPa
מהירות רוח ממוצעת 4.6 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 6.9 km/h
כיוון ממוצע 266° ('מ)
גשם לחודש 22.1 mm
גשם לשנה 22.1 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 11 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 32.4°C ב 11 ב 17:40
טמפרטורת מינימום 23.2°C ב 11 ב 05:52
לחות מקסימאלית 74% ב 11 ב 19:54
לחות מינימאלית 36% ב 11 ב 17:41
לחץ מקסימאלי 1010.5 hPa ב 11 ב 00:12
לחץ מינימאלי 1008.2 hPa ב 11 ב 17:26
מהירות רוח מקסימאלית 16.7 km/h ב 11 ב 14:13
משב רוח מקסימלי 20.4 km/h מ 237°('מדמ) ב 11 ב 15:58
עומס חום מקסימלי 32.2°C ב 11 ב 17:13

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום12 יולי ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 28.3°C
לחות ממוצעת 48%
ממוצע נקודת הטל 15.9°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1010.2 hPa
מהירות רוח ממוצעת 8.3 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 14.0 km/h
כיוון ממוצע 331° ('צצמ)
גשם לחודש 22.1 mm
גשם לשנה 22.1 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 12 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 33.6°C ב 12 ב 13:07
טמפרטורת מינימום 24.2°C ב 12 ב 02:53
לחות מקסימאלית 72% ב 12 ב 08:58
לחות מינימאלית 32% ב 12 ב 12:52
לחץ מקסימאלי 1012.3 hPa ב 12 ב 23:26
לחץ מינימאלי 1008.4 hPa ב 12 ב 03:17
מהירות רוח מקסימאלית 27.8 km/h ב 12 ב 21:35
משב רוח מקסימלי 42.6 km/h מ 057°('מצמ) ב 12 ב 17:41
עומס חום מקסימלי 33.4°C ב 12 ב 13:47

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום13 יולי ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 25.2°C
לחות ממוצעת 47%
ממוצע נקודת הטל 12.8°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1010.7 hPa
מהירות רוח ממוצעת 13.1 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 21.0 km/h
כיוון ממוצע 328° ('צצמ)
גשם לחודש 22.1 mm
גשם לשנה 22.1 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 13 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 28.1°C ב 13 ב 14:52
טמפרטורת מינימום 22.2°C ב 13 ב 23:59
לחות מקסימאלית 67% ב 13 ב 05:59
לחות מינימאלית 34% ב 13 ב 14:35
לחץ מקסימאלי 1012.3 hPa ב 13 ב 00:17
לחץ מינימאלי 1008.8 hPa ב 13 ב 17:58
מהירות רוח מקסימאלית 27.8 km/h ב 13 ב 16:25
משב רוח מקסימלי 42.6 km/h מ 311°('צמ) ב 13 ב 13:03
עומס חום מקסימלי 27.5°C ב 13 ב 14:52

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היוםממוצעים וערכי מקס/מינ לחודש יולי 2020 נכון לעכשיו 13
טמפרטורה ממוצעת 26.8°C
לחות ממוצעת 56%
ממוצע נקודת הטל 16.9°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1008.2 hPa
מהירות רוח ממוצעת 7.8 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 12.6 km/h
כיוון ממוצע 304° ('צמ)
גשם לחודש 22.1 mm
גשם לשנה 286.3 mm
מקסימום גשם לדקה 2.8 mm ב 04 ב 15:08
טמפרטורת מקסימום 34.8°C ב 03 ב 17:21
טמפרטורת מינימום 19.1°C ב 04 ב 15:15
לחות מקסימאלית 90% ב 04 ב 15:45
לחות מינימאלית 28% ב 09 ב 16:39
לחץ מקסימאלי 1012.9 hPa ב 09 ב 08:50
לחץ מינימאלי 1000.9 hPa ב 06 ב 17:38
מהירות רוח מקסימאלית 46.3 kmh מ 324°('צמ) ב 04 ב 15:05
משב רוח מקסימלי 75.9 km/h מ 315°('צמ) ב 04 ב 14:52
עומס חום מקסימלי 36.9°C ב 03 ב 17:21
Avg daily max temp32.0°C
Avg daily min temp22.6°C
Growing degrees days :210.7GDD
Corn growing degrees days:395.9 GDD


סה"כ גשם יומי
21.6 mm ב 4
00.3 mm ב 5
00.3 mm ב 6