^^

היסטוריית נתונים יומית/חודשית מתחנה זו


בחר דו"ח ולחץ על שלח:

דיווח יומי לחודש אוקטובר 20192 אוקטובר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 23.8°C
לחות ממוצעת 81%
ממוצע נקודת הטל 20.3°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1002.8 hPa
מהירות רוח ממוצעת 3.9 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 9.4 km/h
כיוון ממוצע 312° ('צמ)
גשם לחודש 0.0 mm
גשם לשנה 168.4 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 02 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 24.4°C ב 02 ב 22:01
טמפרטורת מינימום 23.2°C ב 02 ב 23:26
לחות מקסימאלית 85% ב 02 ב 23:11
לחות מינימאלית 60% ב 02 ב 23:59
לחץ מקסימאלי 1007.3 hPa ב 02 ב 22:00
לחץ מינימאלי 1002.5 hPa ב 02 ב 23:08
מהירות רוח מקסימאלית 16.7 km/h ב 02 ב 23:58
משב רוח מקסימלי 37.0 km/h מ 245°('מדמ) ב 02 ב 23:06
עומס חום מקסימלי 25.3°C ב 02 ב 23:59

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום3 אוקטובר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 21.2°C
לחות ממוצעת 64%
ממוצע נקודת הטל 14.0°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1002.2 hPa
מהירות רוח ממוצעת 4.0 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 7.4 km/h
כיוון ממוצע 336° ('צצמ)
גשם לחודש 2.0 mm
גשם לשנה 170.4 mm
מקסימום גשם לדקה 0.3 mm ב 03 ב 21:58
טמפרטורת מקסימום 24.6°C ב 03 ב 16:23
טמפרטורת מינימום 17.7°C ב 03 ב 23:39
לחות מקסימאלית 82% ב 03 ב 22:10
לחות מינימאלית 46% ב 03 ב 00:35
לחץ מקסימאלי 1004.1 hPa ב 03 ב 22:30
לחץ מינימאלי 1001.0 hPa ב 03 ב 07:21
מהירות רוח מקסימאלית 22.2 km/h ב 03 ב 23:12
משב רוח מקסימלי 31.5 km/h מ 300°('מצמ) ב 03 ב 23:16
עומס חום מקסימלי 25.7°C ב 03 ב 16:23

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום4 אוקטובר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 18.4°C
לחות ממוצעת 65%
ממוצע נקודת הטל 11.5°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1005.6 hPa
מהירות רוח ממוצעת 12.4 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 19.7 km/h
כיוון ממוצע 326° ('צמ)
גשם לחודש 2.3 mm
גשם לשנה 170.7 mm
מקסימום גשם לדקה 0.3 mm ב 04 ב 02:02
טמפרטורת מקסימום 21.5°C ב 04 ב 14:13
טמפרטורת מינימום 16.3°C ב 04 ב 04:15
לחות מקסימאלית 80% ב 04 ב 07:10
לחות מינימאלית 49% ב 04 ב 18:46
לחץ מקסימאלי 1008.5 hPa ב 04 ב 23:08
לחץ מינימאלי 1003.4 hPa ב 04 ב 04:09
מהירות רוח מקסימאלית 29.6 km/h ב 04 ב 15:34
משב רוח מקסימלי 48.1 km/h מ 227°('דמ) ב 04 ב 11:58
עומס חום מקסימלי 25.2°C ב 04 ב 17:39

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום5 אוקטובר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 18.6°C
לחות ממוצעת 67%
ממוצע נקודת הטל 12.3°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1006.9 hPa
מהירות רוח ממוצעת 2.2 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 4.6 km/h
כיוון ממוצע 160° ('דדמ)
גשם לחודש 2.3 mm
גשם לשנה 170.7 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 05 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 22.7°C ב 05 ב 15:35
טמפרטורת מינימום 13.3°C ב 05 ב 07:54
לחות מקסימאלית 80% ב 05 ב 07:50
לחות מינימאלית 51% ב 05 ב 16:52
לחץ מקסימאלי 1008.3 hPa ב 05 ב 00:01
לחץ מינימאלי 1005.6 hPa ב 05 ב 17:48
מהירות רוח מקסימאלית 11.1 km/h ב 05 ב 13:03
משב רוח מקסימלי 24.1 km/h מ 275°('מ) ב 05 ב 17:14
עומס חום מקסימלי 25.0°C ב 05 ב 16:51

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום6 אוקטובר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 20.4°C
לחות ממוצעת 64%
ממוצע נקודת הטל 13.1°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1008.4 hPa
מהירות רוח ממוצעת 2.9 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 6.1 km/h
כיוון ממוצע 46° ('צמ)
גשם לחודש 2.3 mm
גשם לשנה 170.7 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 06 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 24.3°C ב 06 ב 14:44
טמפרטורת מינימום 18.4°C ב 06 ב 06:59
לחות מקסימאלית 74% ב 06 ב 02:39
לחות מינימאלית 48% ב 06 ב 14:50
לחץ מקסימאלי 1010.0 hPa ב 06 ב 11:40
לחץ מינימאלי 1007.1 hPa ב 06 ב 00:04
מהירות רוח מקסימאלית 14.8 km/h ב 06 ב 17:29
משב רוח מקסימלי 22.2 km/h מ 086°('מ) ב 06 ב 16:46
עומס חום מקסימלי 25.5°C ב 06 ב 14:43

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום7 אוקטובר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 19.0°C
לחות ממוצעת 66%
ממוצע נקודת הטל 12.5°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1004.0 hPa
מהירות רוח ממוצעת 3.2 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 7.1 km/h
כיוון ממוצע 48° ('צמ)
גשם לחודש 3.3 mm
גשם לשנה 171.7 mm
מקסימום גשם לדקה 0.3 mm ב 07 ב 13:52
טמפרטורת מקסימום 20.4°C ב 07 ב 11:13
טמפרטורת מינימום 17.3°C ב 07 ב 06:49
לחות מקסימאלית 74% ב 07 ב 18:02
לחות מינימאלית 54% ב 07 ב 11:14
לחץ מקסימאלי 1007.3 hPa ב 07 ב 00:01
לחץ מינימאלי 1002.1 hPa ב 07 ב 16:39
מהירות רוח מקסימאלית 14.8 km/h ב 07 ב 19:53
משב רוח מקסימלי 25.9 km/h מ 057°('מצמ) ב 07 ב 20:03
עומס חום מקסימלי 24.9°C ב 07 ב 11:14

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום8 אוקטובר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 19.8°C
לחות ממוצעת 60%
ממוצע נקודת הטל 11.6°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1011.9 hPa
מהירות רוח ממוצעת 5.5 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 11.9 km/h
כיוון ממוצע 43° ('צמ)
גשם לחודש 3.3 mm
גשם לשנה 171.7 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 08 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 23.2°C ב 08 ב 14:06
טמפרטורת מינימום 16.9°C ב 08 ב 23:54
לחות מקסימאלית 71% ב 08 ב 22:57
לחות מינימאלית 48% ב 08 ב 17:10
לחץ מקסימאלי 1017.1 hPa ב 08 ב 23:18
לחץ מינימאלי 1005.3 hPa ב 08 ב 00:03
מהירות רוח מקסימאלית 18.5 km/h ב 08 ב 10:23
משב רוח מקסימלי 29.6 km/h מ 252°('מדמ) ב 08 ב 10:37
עומס חום מקסימלי 25.1°C ב 08 ב 13:25

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום9 אוקטובר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 20.4°C
לחות ממוצעת 73%
ממוצע נקודת הטל 15.3°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1015.9 hPa
מהירות רוח ממוצעת 3.6 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 7.8 km/h
כיוון ממוצע 138° ('דמ)
גשם לחודש 3.3 mm
גשם לשנה 171.7 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 09 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 24.4°C ב 09 ב 14:02
טמפרטורת מינימום 15.4°C ב 09 ב 06:03
לחות מקסימאלית 85% ב 09 ב 23:54
לחות מינימאלית 55% ב 09 ב 11:01
לחץ מקסימאלי 1017.6 hPa ב 09 ב 10:01
לחץ מינימאלי 1014.1 hPa ב 09 ב 17:59
מהירות רוח מקסימאלית 14.8 km/h ב 09 ב 17:46
משב רוח מקסימלי 27.8 km/h מ 351°('צ) ב 09 ב 17:12
עומס חום מקסימלי 25.4°C ב 09 ב 14:02

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום10 אוקטובר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 22.7°C
לחות ממוצעת 80%
ממוצע נקודת הטל 19.0°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1012.9 hPa
מהירות רוח ממוצעת 2.3 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 5.7 km/h
כיוון ממוצע 164° ('דדמ)
גשם לחודש 3.3 mm
גשם לשנה 171.7 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 10 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 25.7°C ב 10 ב 14:15
טמפרטורת מינימום 19.2°C ב 10 ב 06:58
לחות מקסימאלית 90% ב 10 ב 08:24
לחות מינימאלית 63% ב 10 ב 14:48
לחץ מקסימאלי 1014.4 hPa ב 10 ב 00:37
לחץ מינימאלי 1011.1 hPa ב 10 ב 17:42
מהירות רוח מקסימאלית 14.8 km/h ב 10 ב 16:38
משב רוח מקסימלי 29.6 km/h מ 157°('דדמ) ב 10 ב 12:45
עומס חום מקסימלי 26.8°C ב 10 ב 13:52

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום11 אוקטובר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 22.2°C
לחות ממוצעת 74%
ממוצע נקודת הטל 17.1°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1016.5 hPa
מהירות רוח ממוצעת 4.3 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 7.5 km/h
כיוון ממוצע 294° ('מצמ)
גשם לחודש 3.3 mm
גשם לשנה 171.7 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 11 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 26.5°C ב 11 ב 16:57
טמפרטורת מינימום 19.3°C ב 11 ב 07:53
לחות מקסימאלית 91% ב 11 ב 04:00
לחות מינימאלית 54% ב 11 ב 15:45
לחץ מקסימאלי 1019.0 hPa ב 11 ב 23:49
לחץ מינימאלי 1013.7 hPa ב 11 ב 00:20
מהירות רוח מקסימאלית 16.7 km/h ב 11 ב 17:10
משב רוח מקסימלי 25.9 km/h מ 323°('צמ) ב 11 ב 17:10
עומס חום מקסימלי 27.2°C ב 11 ב 16:57

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום12 אוקטובר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 21.2°C
לחות ממוצעת 71%
ממוצע נקודת הטל 15.6°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1019.4 hPa
מהירות רוח ממוצעת 3.2 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 5.3 km/h
כיוון ממוצע 281° ('מצמ)
גשם לחודש 3.3 mm
גשם לשנה 171.7 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 12 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 25.8°C ב 12 ב 17:25
טמפרטורת מינימום 18.2°C ב 12 ב 07:11
לחות מקסימאלית 83% ב 12 ב 07:08
לחות מינימאלית 58% ב 12 ב 17:27
לחץ מקסימאלי 1020.4 hPa ב 12 ב 11:28
לחץ מינימאלי 1018.5 hPa ב 12 ב 17:30
מהירות רוח מקסימאלית 14.8 km/h ב 12 ב 15:01
משב רוח מקסימלי 18.5 km/h מ 261°('מ) ב 12 ב 15:43
עומס חום מקסימלי 26.7°C ב 12 ב 17:24

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום13 אוקטובר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 20.8°C
לחות ממוצעת 68%
ממוצע נקודת הטל 14.8°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1019.0 hPa
מהירות רוח ממוצעת 3.1 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 4.8 km/h
כיוון ממוצע 268° ('מ)
גשם לחודש 3.3 mm
גשם לשנה 171.7 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 13 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 24.3°C ב 13 ב 15:48
טמפרטורת מינימום 17.6°C ב 13 ב 03:55
לחות מקסימאלית 77% ב 13 ב 14:06
לחות מינימאלית 58% ב 13 ב 09:38
לחץ מקסימאלי 1020.0 hPa ב 13 ב 09:42
לחץ מינימאלי 1017.8 hPa ב 13 ב 16:34
מהירות רוח מקסימאלית 14.8 km/h ב 13 ב 14:46
משב רוח מקסימלי 18.5 km/h מ 243°('מדמ) ב 13 ב 15:26
עומס חום מקסימלי 25.4°C ב 13 ב 15:48

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היוםממוצעים וערכי מקס/מינ לחודש אוקטובר 2019 נכון לעכשיו 13
טמפרטורה ממוצעת 20.7°C
לחות ממוצעת 69%
ממוצע נקודת הטל 14.6°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1011.0 hPa
מהירות רוח ממוצעת 4.2 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 7.9 km/h
כיוון ממוצע 334° ('צצמ)
גשם לחודש 3.3 mm
גשם לשנה 467.9 mm
מקסימום גשם לדקה 0.3 mm ב 07 ב 13:52
טמפרטורת מקסימום 27.5°C ב 01 ב 16:40
טמפרטורת מינימום 13.3°C ב 05 ב 07:54
לחות מקסימאלית 91% ב 11 ב 04:00
לחות מינימאלית 46% ב 03 ב 00:34
לחץ מקסימאלי 1020.4 hPa ב 12 ב 11:28
לחץ מינימאלי 1001.0 hPa ב 03 ב 07:21
מהירות רוח מקסימאלית 29.6 kmh מ 340°('צצמ) ב 04 ב 15:34
משב רוח מקסימלי 48.1 km/h מ 338°('צצמ) ב 04 ב 11:58
עומס חום מקסימלי 28.8°C ב 01 ב 16:39
Avg daily max temp24.2°C
Avg daily min temp17.5°C
Growing degrees days :130.2GDD
Corn growing degrees days:305.3 GDD


סה"כ גשם יומי
02.0 mm ב 3
00.3 mm ב 4
01.0 mm ב 7