^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Юли 20191 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 26.5°C
Усреднена влажност 54%
Усреднена точка на оросяване 16.1°C
Усреднена атм. налягане 1013.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.6 km/h
Усреднена посока навятъра 266° (З)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 168.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 01 в 00:00
Max. температура 30.3°C на 01 в 15:11
Min. температура 22.1°C на 01 в 02:54
Max. влажност 71% на 01 в 01:53
Min. влажност 38% на 01 в 12:43
Max. атм. налягане 1015.1 hPa на 01 в 01:15
Min. атм. налягане 1011.3 hPa на 01 в 18:47
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 01 в 14:23
Maxскорост на поривите 20.4 km/h от 264°(З) на 01 в 14:08
Max индекс на топлината 30.9°C на 01 в 17:16

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 28.3°C
Усреднена влажност 54%
Усреднена точка на оросяване 17.9°C
Усреднена атм. налягане 1009.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.3 km/h
Усреднена посока навятъра 268° (З)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 168.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 02 в 23:59
Max. температура 33.1°C на 02 в 16:27
Min. температура 23.8°C на 02 в 05:37
Max. влажност 77% на 02 в 06:31
Min. влажност 32% на 02 в 13:47
Max. атм. налягане 1012.1 hPa на 02 в 00:07
Min. атм. налягане 1007.3 hPa на 02 в 18:39
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 02 в 13:24
Maxскорост на поривите 20.4 km/h от 268°(З) на 02 в 12:55
Max индекс на топлината 33.8°C на 02 в 16:46

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 29.9°C
Усреднена влажност 52%
Усреднена точка на оросяване 18.5°C
Усреднена атм. налягане 1008.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.0 km/h
Усреднена посока навятъра 269° (З)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 168.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 03 в 23:59
Max. температура 36.9°C на 03 в 15:26
Min. температура 25.5°C на 03 в 03:35
Max. влажност 72% на 03 в 01:25
Min. влажност 31% на 03 в 16:24
Max. атм. налягане 1009.6 hPa на 03 в 23:20
Min. атм. налягане 1007.9 hPa на 03 в 02:50
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 03 в 17:03
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 277°(З) на 03 в 17:30
Max индекс на топлината 38.5°C на 03 в 15:27

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 29.4°C
Усреднена влажност 52%
Усреднена точка на оросяване 18.4°C
Усреднена атм. налягане 1010.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.1 km/h
Усреднена посока навятъра 274° (З)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 168.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 04 в 23:59
Max. температура 34.7°C на 04 в 13:40
Min. температура 25.7°C на 04 в 05:45
Max. влажност 69% на 04 в 06:31
Min. влажност 34% на 04 в 13:10
Max. атм. налягане 1012.0 hPa на 04 в 23:37
Min. атм. налягане 1009.5 hPa на 04 в 00:04
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 04 в 18:17
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 277°(З) на 04 в 14:06
Max индекс на топлината 35.8°C на 04 в 13:37

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 28.5°C
Усреднена влажност 62%
Усреднена точка на оросяване 20.2°C
Усреднена атм. налягане 1010.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.6 km/h
Усреднена посока навятъра 264° (З)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 168.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 05 в 23:59
Max. температура 34.4°C на 05 в 15:49
Min. температура 24.7°C на 05 в 05:45
Max. влажност 80% на 05 в 05:09
Min. влажност 38% на 05 в 15:07
Max. атм. налягане 1012.0 hPa на 05 в 00:22
Min. атм. налягане 1009.0 hPa на 05 в 18:57
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 05 в 18:25
Maxскорост на поривите 24.1 km/h от 140°(ЮИ) на 05 в 14:51
Max индекс на топлината 36.1°C на 05 в 15:05

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 29.0°C
Усреднена влажност 57%
Усреднена точка на оросяване 19.2°C
Усреднена атм. налягане 1009.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.9 km/h
Усреднена посока навятъра 255° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 168.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 06 в 23:59
Max. температура 35.4°C на 06 в 16:05
Min. температура 24.2°C на 06 в 06:19
Max. влажност 75% на 06 в 00:30
Min. влажност 32% на 06 в 16:24
Max. атм. налягане 1010.6 hPa на 06 в 00:05
Min. атм. налягане 1007.6 hPa на 06 в 17:16
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 06 в 17:01
Maxскорост на поривите 24.1 km/h от 258°(ЗЮЗ) на 06 в 17:07
Max индекс на топлината 37.9°C на 06 в 16:41

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 29.5°C
Усреднена влажност 54%
Усреднена точка на оросяване 18.8°C
Усреднена атм. налягане 1006.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.2 km/h
Усреднена посока навятъра 245° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 168.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 07 в 23:59
Max. температура 35.1°C на 07 в 14:25
Min. температура 25.2°C на 07 в 05:47
Max. влажност 75% на 07 в 05:52
Min. влажност 28% на 07 в 15:28
Max. атм. налягане 1008.1 hPa на 07 в 00:43
Min. атм. налягане 1004.5 hPa на 07 в 20:25
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 07 в 14:46
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 181°(Ю) на 07 в 14:45
Max индекс на топлината 36.6°C на 07 в 16:29

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 30.5°C
Усреднена влажност 55%
Усреднена точка на оросяване 19.7°C
Усреднена атм. налягане 1006.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 7.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.6 km/h
Усреднена посока навятъра 249° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 168.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 08 в 23:59
Max. температура 36.3°C на 08 в 15:19
Min. температура 26.6°C на 08 в 05:36
Max. влажност 77% на 08 в 23:59
Min. влажност 32% на 08 в 15:20
Max. атм. налягане 1008.8 hPa на 08 в 23:22
Min. атм. налягане 1004.7 hPa на 08 в 00:18
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 08 в 17:31
Maxскорост на поривите 37.0 km/h от 227°(ЮЗ) на 08 в 16:24
Max индекс на топлината 37.4°C на 08 в 15:17

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 29.4°C
Усреднена влажност 62%
Усреднена точка на оросяване 20.9°C
Усреднена атм. налягане 1007.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.3 km/h
Усреднена посока навятъра 255° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 168.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 09 в 23:59
Max. температура 35.7°C на 09 в 14:06
Min. температура 26.3°C на 09 в 06:36
Max. влажност 79% на 09 в 00:38
Min. влажност 33% на 09 в 15:17
Max. атм. налягане 1008.9 hPa на 09 в 08:07
Min. атм. налягане 1006.2 hPa на 09 в 14:52
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 09 в 18:41
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 028°(ССИ) на 09 в 18:41
Max индекс на топлината 37.9°C на 09 в 14:21

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 26.3°C
Усреднена влажност 75%
Усреднена точка на оросяване 21.2°C
Усреднена атм. налягане 1003.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 8.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 14.3 km/h
Усреднена посока навятъра 8° (С)
Месечни валежи 18.3 mm
Годишни Валежи 186.7 mm
Max. к-во дъжд за мин. 3.0 mm на 10 в 19:21
Max. температура 33.8°C на 10 в 16:16
Min. температура 18.4°C на 10 в 19:32
Max. влажност 91% на 10 в 20:28
Min. влажност 39% на 10 в 16:11
Max. атм. налягане 1007.3 hPa на 10 в 01:24
Min. атм. налягане 999.2 hPa на 10 в 18:48
Max скорост на вятъра 61.1 km/h на 10 в 19:17
Maxскорост на поривите 94.4 km/h от 290°(ЗСЗ) на 10 в 19:17
Max индекс на топлината 37.0°C на 10 в 15:37

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 24.3°C
Усреднена влажност 56%
Усреднена точка на оросяване 14.3°C
Усреднена атм. налягане 1007.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 11.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 18.3 km/h
Усреднена посока навятъра 334° (ССЗ)
Месечни валежи 18.3 mm
Годишни Валежи 186.7 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 11 в 23:59
Max. температура 27.7°C на 11 в 16:43
Min. температура 21.8°C на 11 в 05:06
Max. влажност 82% на 11 в 01:55
Min. влажност 35% на 11 в 16:58
Max. атм. налягане 1009.1 hPa на 11 в 23:07
Min. атм. налягане 1004.0 hPa на 11 в 00:02
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 11 в 09:59
Maxскорост на поривите 37.0 km/h от 305°(СЗ) на 11 в 17:29
Max индекс на топлината 27.3°C на 11 в 16:43

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 23.4°C
Усреднена влажност 61%
Усреднена точка на оросяване 15.2°C
Усреднена атм. налягане 1008.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 6.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.8 km/h
Усреднена посока навятъра 286° (ЗСЗ)
Месечни валежи 24.4 mm
Годишни Валежи 192.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.5 mm на 12 в 16:59
Max. температура 29.1°C на 12 в 14:55
Min. температура 21.2°C на 12 в 05:50
Max. влажност 83% на 12 в 20:06
Min. влажност 41% на 12 в 15:31
Max. атм. налягане 1009.3 hPa на 12 в 19:37
Min. атм. налягане 1007.2 hPa на 12 в 15:20
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 12 в 13:50
Maxскорост на поривите 22.2 km/h от 232°(ЮЗ) на 12 в 13:20
Max индекс на топлината 28.9°C на 12 в 15:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 23.8°C
Усреднена влажност 76%
Усреднена точка на оросяване 19.3°C
Усреднена атм. налягане 1005.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.7 km/h
Усреднена посока навятъра 161° (ЮЮИ)
Месечни валежи 43.4 mm
Годишни Валежи 211.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 2.3 mm на 13 в 18:24
Max. температура 27.8°C на 13 в 14:19
Min. температура 20.6°C на 13 в 06:44
Max. влажност 90% на 13 в 18:44
Min. влажност 61% на 13 в 15:44
Max. атм. налягане 1008.8 hPa на 13 в 00:01
Min. атм. налягане 1002.5 hPa на 13 в 16:56
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 13 в 18:18
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 130°(ЮИ) на 13 в 14:36
Max индекс на топлината 29.9°C на 13 в 14:19

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 24.2°C
Усреднена влажност 61%
Усреднена точка на оросяване 15.6°C
Усреднена атм. налягане 1005.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 10.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 17.7 km/h
Усреднена посока навятъра 328° (ССЗ)
Месечни валежи 43.4 mm
Годишни Валежи 211.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 14 в 23:59
Max. температура 27.4°C на 14 в 17:37
Min. температура 21.3°C на 14 в 05:47
Max. влажност 82% на 14 в 06:14
Min. влажност 39% на 14 в 17:43
Max. атм. налягане 1006.4 hPa на 14 в 22:20
Min. атм. налягане 1004.1 hPa на 14 в 04:04
Max скорост на вятъра 27.8 km/h на 14 в 13:12
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 327°(ССЗ) на 14 в 09:24
Max индекс на топлината 27.3°C на 14 в 14:10

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 24.2°C
Усреднена влажност 61%
Усреднена точка на оросяване 15.9°C
Усреднена атм. налягане 1004.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.1 km/h
Усреднена посока навятъра 268° (З)
Месечни валежи 43.4 mm
Годишни Валежи 211.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 15 в 23:59
Max. температура 28.4°C на 15 в 17:56
Min. температура 21.2°C на 15 в 05:36
Max. влажност 73% на 15 в 07:07
Min. влажност 43% на 15 в 18:00
Max. атм. налягане 1006.3 hPa на 15 в 01:21
Min. атм. налягане 1003.1 hPa на 15 в 18:04
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 15 в 13:05
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 216°(ЮЗ) на 15 в 12:26
Max индекс на топлината 28.4°C на 15 в 17:53

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Юли 2019 до днес 15
Усреднена температура 27.1°C
Усреднена влажност 59%
Усреднена точка на оросяване 18.1°C
Усреднена атм. налягане 1007.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 6.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.2 km/h
Усреднена посока навятъра 286° (ЗСЗ)
Месечни валежи 43.4 mm
Годишни Валежи 424.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 3.0 mm на 10 в 19:21
Max. температура 36.9°C на 03 в 15:26
Min. температура 18.4°C на 10 в 19:32
Max. влажност 91% на 10 в 20:28
Min. влажност 28% на 07 в 15:28
Max. атм. налягане 1015.1 hPa на 01 в 01:15
Min. атм. налягане 999.2 hPa на 10 в 18:48
Max скорост на вятъра 61.1 kmh от 290°(ЗСЗ) на 10 в 19:17
Maxскорост на поривите 94.4 km/h от 315°(СЗ) на 10 в 19:17
Max индекс на топлината 38.5°C на 03 в 15:27
Avg daily max temp32.4°C
Avg daily min temp23.2°C
Growing degrees days :244.4GDD
Corn growing degrees days:471.5 GDD


Превалявания Общо
18.3 mm на 10
06.1 mm на 12
19.1 mm на 13