^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Юли 20181 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 25.8°C
Усреднена влажност 63%
Усреднена точка на оросяване 17.9°C
Усреднена атм. налягане 1008.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.3 km/h
Усреднена посока навятъра 264° (З)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 69.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 01 в 00:00
Max. температура 31.3°C на 01 в 15:49
Min. температура 21.2°C на 01 в 05:24
Max. влажност 78% на 01 в 07:21
Min. влажност 39% на 01 в 16:44
Max. атм. налягане 1009.9 hPa на 01 в 23:56
Min. атм. налягане 1007.6 hPa на 01 в 03:56
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 01 в 16:45
Maxскорост на поривите 24.1 km/h от 219°(ЮЗ) на 01 в 18:39
Max индекс на топлината 31.3°C на 01 в 15:49

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 25.7°C
Усреднена влажност 77%
Усреднена точка на оросяване 21.2°C
Усреднена атм. налягане 1009.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 6.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.5 km/h
Усреднена посока навятъра 173° (Ю)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 69.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 02 в 23:59
Max. температура 29.7°C на 02 в 11:10
Min. температура 22.6°C на 02 в 05:53
Max. влажност 88% на 02 в 06:58
Min. влажност 59% на 02 в 13:55
Max. атм. налягане 1010.6 hPa на 02 в 12:34
Min. атм. налягане 1009.1 hPa на 02 в 20:08
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 02 в 15:12
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 173°(Ю) на 02 в 15:55
Max индекс на топлината 32.9°C на 02 в 11:48

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 26.7°C
Усреднена влажност 73%
Усреднена точка на оросяване 20.7°C
Усреднена атм. налягане 1009.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.7 km/h
Усреднена посока навятъра 219° (ЮЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 69.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 03 в 23:59
Max. температура 32.7°C на 03 в 15:41
Min. температура 22.7°C на 03 в 05:25
Max. влажност 90% на 03 в 06:58
Min. влажност 40% на 03 в 16:23
Max. атм. налягане 1010.6 hPa на 03 в 23:59
Min. атм. налягане 1008.8 hPa на 03 в 16:08
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 03 в 17:39
Maxскорост на поривите 22.2 km/h от 147°(ЮЮИ) на 03 в 17:04
Max индекс на топлината 33.6°C на 03 в 14:01

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 27.6°C
Усреднена влажност 68%
Усреднена точка на оросяване 20.6°C
Усреднена атм. налягане 1010.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.8 km/h
Усреднена посока навятъра 303° (ЗСЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 69.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 04 в 23:59
Max. температура 33.0°C на 04 в 14:32
Min. температура 23.3°C на 04 в 05:42
Max. влажност 92% на 04 в 04:15
Min. влажност 41% на 04 в 14:50
Max. атм. налягане 1011.4 hPa на 04 в 22:08
Min. атм. налягане 1009.5 hPa на 04 в 17:33
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 04 в 12:43
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 294°(ЗСЗ) на 04 в 18:21
Max индекс на топлината 34.7°C на 04 в 16:59

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 28.3°C
Усреднена влажност 62%
Усреднена точка на оросяване 20.0°C
Усреднена атм. налягане 1009.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.1 km/h
Усреднена посока навятъра 244° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 69.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 05 в 23:59
Max. температура 32.2°C на 05 в 17:06
Min. температура 25.3°C на 05 в 04:49
Max. влажност 78% на 05 в 23:59
Min. влажност 45% на 05 в 16:14
Max. атм. налягане 1011.6 hPa на 05 в 08:11
Min. атм. налягане 1007.5 hPa на 05 в 17:55
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 05 в 16:43
Maxскорост на поривите 24.1 km/h от 201°(ЮЮЗ) на 05 в 16:38
Max индекс на топлината 34.7°C на 05 в 17:06

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 27.9°C
Усреднена влажност 65%
Усреднена точка на оросяване 20.1°C
Усреднена атм. налягане 1006.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 7.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.0 km/h
Усреднена посока навятъра 305° (СЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 69.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 06 в 23:59
Max. температура 32.2°C на 06 в 17:43
Min. температура 24.3°C на 06 в 05:47
Max. влажност 86% на 06 в 06:21
Min. влажност 38% на 06 в 14:44
Max. атм. налягане 1009.0 hPa на 06 в 23:59
Min. атм. налягане 1005.6 hPa на 06 в 17:14
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 06 в 21:51
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 348°(ССЗ) на 06 в 21:51
Max индекс на топлината 35.1°C на 06 в 17:28

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 27.0°C
Усреднена влажност 58%
Усреднена точка на оросяване 17.6°C
Усреднена атм. налягане 1008.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 11.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 17.8 km/h
Усреднена посока навятъра 360° (С)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 69.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 07 в 23:59
Max. температура 31.1°C на 07 в 16:14
Min. температура 23.8°C на 07 в 06:31
Max. влажност 77% на 07 в 06:18
Min. влажност 41% на 07 в 16:17
Max. атм. налягане 1009.8 hPa на 07 в 22:02
Min. атм. налягане 1007.8 hPa на 07 в 15:42
Max скорост на вятъра 29.6 km/h на 07 в 17:01
Maxскорост на поривите 44.4 km/h от 346°(ССЗ) на 07 в 16:31
Max индекс на топлината 31.5°C на 07 в 15:31

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 26.2°C
Усреднена влажност 50%
Усреднена точка на оросяване 14.5°C
Усреднена атм. налягане 1008.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 11.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 20.0 km/h
Усреднена посока навятъра 11° (С)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 69.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 08 в 23:59
Max. температура 29.9°C на 08 в 14:39
Min. температура 22.6°C на 08 в 06:00
Max. влажност 71% на 08 в 06:45
Min. влажност 33% на 08 в 15:35
Max. атм. налягане 1009.7 hPa на 08 в 00:01
Min. атм. налягане 1008.2 hPa на 08 в 14:05
Max скорост на вятъра 27.8 km/h на 08 в 09:15
Maxскорост на поривите 46.3 km/h от 043°(СИ) на 08 в 16:34
Max индекс на топлината 29.4°C на 08 в 14:13

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 25.6°C
Усреднена влажност 48%
Усреднена точка на оросяване 13.5°C
Усреднена атм. налягане 1008.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 10.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 17.5 km/h
Усреднена посока навятъра 4° (С)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 69.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 09 в 23:59
Max. температура 29.4°C на 09 в 16:07
Min. температура 22.3°C на 09 в 06:48
Max. влажност 66% на 09 в 07:25
Min. влажност 30% на 09 в 17:20
Max. атм. налягане 1010.2 hPa на 09 в 22:28
Min. атм. налягане 1007.7 hPa на 09 в 05:51
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 09 в 17:40
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 335°(ССЗ) на 09 в 17:43
Max индекс на топлината 28.5°C на 09 в 15:57

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 25.0°C
Усреднена влажност 58%
Усреднена точка на оросяване 15.9°C
Усреднена атм. налягане 1009.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 6.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.6 km/h
Усреднена посока навятъра 308° (СЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 69.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 10 в 23:59
Max. температура 29.7°C на 10 в 13:15
Min. температура 21.3°C на 10 в 06:13
Max. влажност 69% на 10 в 17:31
Min. влажност 36% на 10 в 13:11
Max. атм. налягане 1010.2 hPa на 10 в 00:32
Min. атм. налягане 1008.4 hPa на 10 в 17:10
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 10 в 14:17
Maxскорост на поривите 24.1 km/h от 278°(З) на 10 в 14:15
Max индекс на топлината 29.3°C на 10 в 13:15

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 25.3°C
Усреднена влажност 65%
Усреднена точка на оросяване 18.0°C
Усреднена атм. налягане 1009.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.2 km/h
Усреднена посока навятъра 194° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 69.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 11 в 23:59
Max. температура 30.1°C на 11 в 15:53
Min. температура 21.1°C на 11 в 04:02
Max. влажност 79% на 11 в 23:21
Min. влажност 46% на 11 в 15:52
Max. атм. налягане 1010.1 hPa на 11 в 10:10
Min. атм. налягане 1008.2 hPa на 11 в 16:36
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 11 в 16:44
Maxскорост на поривите 27.8 km/h от 202°(ЮЮЗ) на 11 в 16:25
Max индекс на топлината 30.9°C на 11 в 15:12

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 27.3°C
Усреднена влажност 58%
Усреднена точка на оросяване 18.0°C
Усреднена атм. налягане 1010.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.3 km/h
Усреднена посока навятъра 295° (ЗСЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 69.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 12 в 23:59
Max. температура 32.5°C на 12 в 14:44
Min. температура 23.6°C на 12 в 06:13
Max. влажност 77% на 12 в 06:15
Min. влажност 38% на 12 в 15:01
Max. атм. налягане 1011.5 hPa на 12 в 23:53
Min. атм. налягане 1009.6 hPa на 12 в 04:44
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 12 в 13:34
Maxскорост на поривите 24.1 km/h от 271°(З) на 12 в 13:33
Max индекс на топлината 32.8°C на 12 в 14:44

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 28.4°C
Усреднена влажност 57%
Усреднена точка на оросяване 18.7°C
Усреднена атм. налягане 1011.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.2 km/h
Усреднена посока навятъра 323° (СЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 69.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 13 в 23:59
Max. температура 33.7°C на 13 в 15:32
Min. температура 24.1°C на 13 в 06:06
Max. влажност 77% на 13 в 02:38
Min. влажност 37% на 13 в 17:55
Max. атм. налягане 1013.0 hPa на 13 в 22:29
Min. атм. налягане 1010.7 hPa на 13 в 17:32
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 13 в 21:39
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 288°(ЗСЗ) на 13 в 14:59
Max индекс на топлината 35.3°C на 13 в 15:13

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 29.2°C
Усреднена влажност 44%
Усреднена точка на оросяване 15.2°C
Усреднена атм. налягане 1011.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 7.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 12.1 km/h
Усреднена посока навятъра 6° (С)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 69.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 14 в 23:59
Max. температура 33.5°C на 14 в 16:28
Min. температура 25.1°C на 14 в 06:36
Max. влажност 65% на 14 в 05:50
Min. влажност 25% на 14 в 21:05
Max. атм. налягане 1012.8 hPa на 14 в 00:21
Min. атм. налягане 1009.7 hPa на 14 в 17:47
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 14 в 14:59
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 338°(ССЗ) на 14 в 17:03
Max индекс на топлината 33.1°C на 14 в 14:51

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 27.7°C
Усреднена влажност 48%
Усреднена точка на оросяване 15.5°C
Усреднена атм. налягане 1009.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.5 km/h
Усреднена посока навятъра 302° (ЗСЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 69.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 15 в 23:59
Max. температура 33.9°C на 15 в 17:28
Min. температура 23.7°C на 15 в 04:37
Max. влажност 69% на 15 в 10:59
Min. влажност 27% на 15 в 17:35
Max. атм. налягане 1010.7 hPa на 15 в 00:22
Min. атм. налягане 1007.4 hPa на 15 в 17:57
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 15 в 13:00
Maxскорост на поривите 20.4 km/h от 302°(ЗСЗ) на 15 в 13:24
Max индекс на топлината 33.1°C на 15 в 17:54

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 28.7°C
Усреднена влажност 54%
Усреднена точка на оросяване 18.1°C
Усреднена атм. налягане 1008.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.4 km/h
Усреднена посока навятъра 227° (ЮЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 69.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 16 в 23:59
Max. температура 33.9°C на 16 в 15:27
Min. температура 23.9°C на 16 в 05:45
Max. влажност 78% на 16 в 23:59
Min. влажност 35% на 16 в 18:39
Max. атм. налягане 1009.9 hPa на 16 в 09:43
Min. атм. налягане 1006.2 hPa на 16 в 23:59
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 16 в 18:25
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 269°(З) на 16 в 14:20
Max индекс на топлината 36.0°C на 16 в 16:02

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Юли 2018 до днес 16
Усреднена температура 27.0°C
Усреднена влажност 59%
Усреднена точка на оросяване 17.8°C
Усреднена атм. налягане 1009.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 6.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.4 km/h
Усреднена посока навятъра 330° (ССЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 378.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 17 в 00:02
Max. температура 33.9°C на 15 в 17:28
Min. температура 21.1°C на 11 в 04:02
Max. влажност 92% на 04 в 04:15
Min. влажност 25% на 14 в 21:05
Max. атм. налягане 1013.0 hPa на 13 в 22:29
Min. атм. налягане 1005.6 hPa на 06 в 17:14
Max скорост на вятъра 29.6 kmh от 345°(ССЗ) на 07 в 17:01
Maxскорост на поривите 46.3 km/h от 045°(СИ) на 08 в 16:34
Max индекс на топлината 36.0°C на 16 в 16:02
Avg daily max temp31.8°C
Avg daily min temp23.2°C
Growing degrees days :264.8GDD
Corn growing degrees days:513.1 GDD


Превалявания Общо