^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Октомври 20181 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 19.8°C
Усреднена влажност 63%
Усреднена точка на оросяване 12.6°C
Усреднена атм. налягане 1008.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.8 km/h
Усреднена посока навятъра 168° (ЮЮИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 69.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 01 в 00:00
Max. температура 24.9°C на 01 в 14:46
Min. температура 14.1°C на 01 в 05:36
Max. влажност 85% на 01 в 22:22
Min. влажност 47% на 01 в 14:51
Max. атм. налягане 1011.3 hPa на 01 в 00:11
Min. атм. налягане 1006.1 hPa на 01 в 16:51
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 01 в 17:00
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 123°(ИЮИ) на 01 в 17:00
Max индекс на топлината 25.9°C на 01 в 14:58

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 20.7°C
Усреднена влажност 74%
Усреднена точка на оросяване 15.8°C
Усреднена атм. налягане 1008.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.1 km/h
Усреднена посока навятъра 77° (ИСИ)
Месечни валежи 67.8 mm
Годишни Валежи 136.9 mm
Max. к-во дъжд за мин. 2.8 mm на 02 в 15:06
Max. температура 25.7°C на 02 в 14:30
Min. температура 17.4°C на 02 в 07:42
Max. влажност 89% на 02 в 20:50
Min. влажност 49% на 02 в 14:05
Max. атм. налягане 1012.1 hPa на 02 в 23:05
Min. атм. налягане 1005.6 hPa на 02 в 04:03
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 02 в 15:17
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 049°(СИ) на 02 в 15:17
Max индекс на топлината 26.5°C на 02 в 14:30

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 20.3°C
Усреднена влажност 84%
Усреднена точка на оросяване 17.5°C
Усреднена атм. налягане 1012.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.3 km/h
Усреднена посока навятъра 68° (ИСИ)
Месечни валежи 94.2 mm
Годишни Валежи 163.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 1.0 mm на 03 в 14:25
Max. температура 23.6°C на 03 в 12:48
Min. температура 18.6°C на 03 в 04:00
Max. влажност 92% на 03 в 15:54
Min. влажност 69% на 03 в 13:05
Max. атм. налягане 1014.4 hPa на 03 в 23:28
Min. атм. налягане 1011.8 hPa на 03 в 02:44
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 03 в 22:29
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 097°(И) на 03 в 22:45
Max индекс на топлината 24.6°C на 03 в 12:48

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 21.5°C
Усреднена влажност 79%
Усреднена точка на оросяване 17.6°C
Усреднена атм. налягане 1016.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 8.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 14.2 km/h
Усреднена посока навятъра 73° (ИСИ)
Месечни валежи 103.6 mm
Годишни Валежи 172.7 mm
Max. к-во дъжд за мин. 3.6 mm на 04 в 12:01
Max. температура 24.1°C на 04 в 11:30
Min. температура 19.8°C на 04 в 02:29
Max. влажност 87% на 04 в 01:21
Min. влажност 70% на 04 в 20:53
Max. атм. налягане 1018.9 hPa на 04 в 20:27
Min. атм. налягане 1014.0 hPa на 04 в 01:57
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 04 в 02:20
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 061°(ИСИ) на 04 в 03:41
Max индекс на топлината 24.9°C на 04 в 11:30

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 18.8°C
Усреднена влажност 87%
Усреднена точка на оросяване 16.6°C
Усреднена атм. налягане 1017.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 7.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 12.8 km/h
Усреднена посока навятъра 88° (И)
Месечни валежи 181.6 mm
Годишни Валежи 250.7 mm
Max. к-во дъжд за мин. 2.0 mm на 05 в 06:28
Max. температура 21.4°C на 05 в 02:42
Min. температура 17.2°C на 05 в 07:24
Max. влажност 95% на 05 в 10:59
Min. влажност 69% на 05 в 02:44
Max. атм. налягане 1020.2 hPa на 05 в 12:34
Min. атм. налягане 1014.9 hPa на 05 в 05:53
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 05 в 06:28
Maxскорост на поривите 44.4 km/h от 323°(СЗ) на 05 в 04:16
Max индекс на топлината 23.5°C на 05 в 02:42

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 19.6°C
Усреднена влажност 87%
Усреднена точка на оросяване 17.4°C
Усреднена атм. налягане 1015.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 6.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.0 km/h
Усреднена посока навятъра 140° (ЮИ)
Месечни валежи 196.1 mm
Годишни Валежи 265.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 06 в 07:22
Max. температура 22.1°C на 06 в 15:33
Min. температура 17.2°C на 06 в 08:01
Max. влажност 94% на 06 в 09:11
Min. влажност 78% на 06 в 15:52
Max. атм. налягане 1017.8 hPa на 06 в 00:11
Min. атм. налягане 1012.7 hPa на 06 в 23:58
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 06 в 12:40
Maxскорост на поривите 33.3 km/h от 311°(СЗ) на 06 в 12:36
Max индекс на топлината 22.4°C на 06 в 15:33

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 21.2°C
Усреднена влажност 82%
Усреднена точка на оросяване 17.8°C
Усреднена атм. налягане 1011.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.1 km/h
Усреднена посока навятъра 229° (ЮЗ)
Месечни валежи 196.8 mm
Годишни Валежи 265.9 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 07 в 20:20
Max. температура 25.1°C на 07 в 15:56
Min. температура 18.3°C на 07 в 06:42
Max. влажност 94% на 07 в 07:58
Min. влажност 57% на 07 в 15:52
Max. атм. налягане 1012.7 hPa на 07 в 00:03
Min. атм. налягане 1010.3 hPa на 07 в 16:32
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 07 в 14:23
Maxскорост на поривите 22.2 km/h от 178°(Ю) на 07 в 15:35
Max индекс на топлината 26.0°C на 07 в 15:56

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 20.1°C
Усреднена влажност 83%
Усреднена точка на оросяване 17.0°C
Усреднена атм. налягане 1013.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.5 km/h
Усреднена посока навятъра 295° (ЗСЗ)
Месечни валежи 200.9 mm
Годишни Валежи 270.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.5 mm на 08 в 13:38
Max. температура 22.6°C на 08 в 12:03
Min. температура 18.7°C на 08 в 02:52
Max. влажност 87% на 08 в 14:02
Min. влажност 73% на 08 в 15:56
Max. атм. налягане 1015.1 hPa на 08 в 21:14
Min. атм. налягане 1011.7 hPa на 08 в 04:35
Max скорост на вятъра 11.1 km/h на 08 в 13:41
Maxскорост на поривите 22.2 km/h от 197°(ЮЮЗ) на 08 в 12:56
Max индекс на топлината 23.3°C на 08 в 15:56

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 20.5°C
Усреднена влажност 78%
Усреднена точка на оросяване 16.4°C
Усреднена атм. налягане 1015.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.3 km/h
Усреднена посока навятъра 309° (СЗ)
Месечни валежи 200.9 mm
Годишни Валежи 270.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 09 в 23:59
Max. температура 24.5°C на 09 в 15:56
Min. температура 18.6°C на 09 в 07:52
Max. влажност 84% на 09 в 06:51
Min. влажност 62% на 09 в 15:51
Max. атм. налягане 1016.8 hPa на 09 в 23:26
Min. атм. налягане 1014.4 hPa на 09 в 04:54
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 09 в 14:23
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 046°(СИ) на 09 в 17:32
Max индекс на топлината 25.6°C на 09 в 15:51

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 20.6°C
Усреднена влажност 77%
Усреднена точка на оросяване 16.3°C
Усреднена атм. налягане 1016.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.2 km/h
Усреднена посока навятъра 307° (СЗ)
Месечни валежи 200.9 mm
Годишни Валежи 270.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 10 в 23:19
Max. температура 24.4°C на 10 в 15:46
Min. температура 18.2°C на 10 в 04:48
Max. влажност 86% на 10 в 04:54
Min. влажност 61% на 10 в 16:45
Max. атм. налягане 1017.4 hPa на 10 в 10:41
Min. атм. налягане 1015.5 hPa на 10 в 16:22
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 10 в 16:05
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 057°(ИСИ) на 10 в 16:46
Max индекс на топлината 25.5°C на 10 в 15:58
24 Hour Graph of this day is not available (20181010.gif)11 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 21.3°C
Усреднена влажност 74%
Усреднена точка на оросяване 16.4°C
Усреднена атм. налягане 1016.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.1 km/h
Усреднена посока навятъра 249° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 200.9 mm
Годишни Валежи 270.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 11 в 23:59
Max. температура 23.1°C на 11 в 16:14
Min. температура 19.3°C на 11 в 23:06
Max. влажност 83% на 11 в 23:37
Min. влажност 63% на 11 в 15:04
Max. атм. налягане 1017.8 hPa на 11 в 11:19
Min. атм. налягане 1015.8 hPa на 11 в 17:04
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 11 в 14:32
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 242°(ЗЮЗ) на 11 в 14:31
Max индекс на топлината 24.4°C на 11 в 16:00

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 20.6°C
Усреднена влажност 73%
Усреднена точка на оросяване 15.3°C
Усреднена атм. налягане 1018.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.0 km/h
Усреднена посока навятъра 347° (ССЗ)
Месечни валежи 200.9 mm
Годишни Валежи 270.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 12 в 23:59
Max. температура 24.7°C на 12 в 16:42
Min. температура 16.9°C на 12 в 06:45
Max. влажност 88% на 12 в 07:11
Min. влажност 50% на 12 в 17:33
Max. атм. налягане 1019.3 hPa на 12 в 12:01
Min. атм. налягане 1017.0 hPa на 12 в 01:18
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 12 в 18:44
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 346°(ССЗ) на 12 в 23:59
Max индекс на топлината 25.7°C на 12 в 16:42

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 20.9°C
Усреднена влажност 70%
Усреднена точка на оросяване 15.0°C
Усреднена атм. налягане 1017.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.8 km/h
Усреднена посока навятъра 26° (ССИ)
Месечни валежи 200.9 mm
Годишни Валежи 270.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 13 в 23:59
Max. температура 25.1°C на 13 в 14:01
Min. температура 18.4°C на 13 в 06:46
Max. влажност 82% на 13 в 23:39
Min. влажност 49% на 13 в 14:37
Max. атм. налягане 1018.9 hPa на 13 в 00:06
Min. атм. налягане 1016.3 hPa на 13 в 15:34
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 13 в 15:35
Maxскорост на поривите 24.1 km/h от 061°(ИСИ) на 13 в 11:16
Max индекс на топлината 25.9°C на 13 в 14:00

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 19.6°C
Усреднена влажност 79%
Усреднена точка на оросяване 15.7°C
Усреднена атм. налягане 1015.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.6 km/h
Усреднена посока навятъра 92° (И)
Месечни валежи 200.9 mm
Годишни Валежи 270.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 14 в 23:59
Max. температура 23.6°C на 14 в 15:19
Min. температура 16.8°C на 14 в 05:35
Max. влажност 89% на 14 в 06:09
Min. влажност 60% на 14 в 15:34
Max. атм. налягане 1017.3 hPa на 14 в 01:08
Min. атм. налягане 1013.8 hPa на 14 в 16:17
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 14 в 17:18
Maxскорост на поривите 22.2 km/h от 096°(И) на 14 в 17:18
Max индекс на топлината 25.0°C на 14 в 15:31

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 20.5°C
Усреднена влажност 74%
Усреднена точка на оросяване 15.5°C
Усреднена атм. налягане 1013.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 8.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 14.2 km/h
Усреднена посока навятъра 112° (ИЮИ)
Месечни валежи 204.5 mm
Годишни Валежи 273.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 15 в 23:56
Max. температура 24.4°C на 15 в 12:55
Min. температура 17.4°C на 15 в 02:20
Max. влажност 87% на 15 в 23:59
Min. влажност 52% на 15 в 11:26
Max. атм. налягане 1015.3 hPa на 15 в 23:52
Min. атм. налягане 1013.0 hPa на 15 в 07:22
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 15 в 15:20
Maxскорост на поривите 33.3 km/h от 103°(ИЮИ) на 15 в 10:25
Max индекс на топлината 25.6°C на 15 в 12:55

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 19.4°C
Усреднена влажност 88%
Усреднена точка на оросяване 17.3°C
Усреднена атм. налягане 1015.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 6.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.8 km/h
Усреднена посока навятъра 114° (ИЮИ)
Месечни валежи 223.0 mm
Годишни Валежи 292.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 2.0 mm на 16 в 02:09
Max. температура 23.9°C на 16 в 13:09
Min. температура 17.9°C на 16 в 01:06
Max. влажност 94% на 16 в 07:09
Min. влажност 60% на 16 в 13:04
Max. атм. налягане 1016.0 hPa на 16 в 21:08
Min. атм. налягане 1014.5 hPa на 16 в 05:08
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 16 в 11:14
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 122°(ИЮИ) на 16 в 13:13
Max индекс на топлината 25.2°C на 16 в 13:08
24 Hour Graph of this day is not available (20181016.gif)17 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 20.7°C
Усреднена влажност 83%
Усреднена точка на оросяване 17.6°C
Усреднена атм. налягане 1012.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.2 km/h
Усреднена посока навятъра 100° (И)
Месечни валежи 223.0 mm
Годишни Валежи 292.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 17 в 23:59
Max. температура 23.9°C на 17 в 14:00
Min. температура 17.4°C на 17 в 06:15
Max. влажност 92% на 17 в 07:02
Min. влажност 66% на 17 в 12:04
Max. атм. налягане 1015.6 hPa на 17 в 00:01
Min. атм. налягане 1011.5 hPa на 17 в 17:33
Max скорост на вятъра 9.3 km/h на 17 в 22:56
Maxскорост на поривите 22.2 km/h от 143°(ЮИ) на 17 в 13:01
Max индекс на топлината 24.7°C на 17 в 12:04

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Октомври 2018 до днес 17
Усреднена температура 20.4°C
Усреднена влажност 78%
Усреднена точка на оросяване 16.2°C
Усреднена атм. налягане 1014.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.7 km/h
Усреднена посока навятъра 86° (И)
Месечни валежи 223.0 mm
Годишни Валежи 675.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 3.6 mm на 04 в 12:01
Max. температура 25.7°C на 02 в 14:30
Min. температура 14.1°C на 01 в 05:36
Max. влажност 95% на 05 в 10:59
Min. влажност 47% на 01 в 14:51
Max. атм. налягане 1020.2 hPa на 05 в 12:34
Min. атм. налягане 1005.6 hPa на 02 в 04:03
Max скорост на вятъра 25.9 kmh от 239°(ЗЮЗ) на 05 в 06:28
Maxскорост на поривите 44.4 km/h от 158°(ЮЮИ) на 05 в 04:16
Max индекс на топлината 26.5°C на 02 в 14:30
Avg daily max temp23.9°C
Avg daily min temp17.8°C
Growing degrees days :184.5GDD
Corn growing degrees days:463.4 GDD


Превалявания Общо
67.8 mm на 2
26.4 mm на 3
09.4 mm на 4
78.0 mm на 5
14.5 mm на 6
00.8 mm на 7
04.1 mm на 8
03.6 mm на 15
18.5 mm на 16