^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Март 20201 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.4°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 10.9°C
Усреднена атм. налягане 1010.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 9.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 18.4 km/h
Усреднена посока навятъра 160° (ЮЮИ)
Месечни валежи 0.3 mm
Годишни Валежи 0.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 01 в 08:45
Max. температура 16.9°C на 01 в 23:23
Min. температура 9.4°C на 01 в 05:14
Max. влажност 91% на 01 в 07:53
Min. влажност 61% на 01 в 23:20
Max. атм. налягане 1014.1 hPa на 01 в 00:13
Min. атм. налягане 1007.4 hPa на 01 в 23:14
Max скорост на вятъра 29.6 km/h на 01 в 15:16
Maxскорост на поривите 55.5 km/h от 148°(ЮЮИ) на 01 в 16:56
Max индекс на топлината 16.9°C на 01 в 23:23

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.7°C
Усреднена влажност 77%
Усреднена точка на оросяване 11.5°C
Усреднена атм. налягане 1005.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 12.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 21.6 km/h
Усреднена посока навятъра 205° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 0.3 mm
Годишни Валежи 0.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 02 в 23:59
Max. температура 19.1°C на 02 в 12:35
Min. температура 14.1°C на 02 в 23:39
Max. влажност 91% на 02 в 23:59
Min. влажност 57% на 02 в 12:38
Max. атм. налягане 1009.2 hPa на 02 в 08:40
Min. атм. налягане 1002.0 hPa на 02 в 23:59
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 02 в 16:41
Maxскорост на поривите 50.0 km/h от 145°(ЮИ) на 02 в 18:05
Max индекс на топлината 19.1°C на 02 в 12:35

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.4°C
Усреднена влажност 76%
Усреднена точка на оросяване 10.1°C
Усреднена атм. налягане 1001.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 9.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 14.5 km/h
Усреднена посока навятъра 246° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 5.6 mm
Годишни Валежи 5.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 03 в 08:45
Max. температура 16.4°C на 03 в 04:24
Min. температура 12.5°C на 03 в 23:59
Max. влажност 91% на 03 в 00:50
Min. влажност 58% на 03 в 21:21
Max. атм. налягане 1002.4 hPa на 03 в 10:20
Min. атм. налягане 1000.1 hPa на 03 в 04:26
Max скорост на вятъра 27.8 km/h на 03 в 19:02
Maxскорост на поривите 40.7 km/h от 273°(З) на 03 в 04:18
Max индекс на топлината 16.4°C на 03 в 04:24

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.6°C
Усреднена влажност 65%
Усреднена точка на оросяване 5.0°C
Усреднена атм. налягане 1004.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.5 km/h
Усреднена посока навятъра 282° (ЗСЗ)
Месечни валежи 5.6 mm
Годишни Валежи 5.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 04 в 23:59
Max. температура 16.0°C на 04 в 14:33
Min. температура 6.8°C на 04 в 06:19
Max. влажност 81% на 04 в 23:59
Min. влажност 47% на 04 в 14:39
Max. атм. налягане 1007.3 hPa на 04 в 22:58
Min. атм. налягане 1001.2 hPa на 04 в 03:55
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 04 в 23:34
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 288°(ЗСЗ) на 04 в 23:31
Max индекс на топлината 16.0°C на 04 в 14:33

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.9°C
Усреднена влажност 69%
Усреднена точка на оросяване 6.0°C
Усреднена атм. налягане 1007.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 7.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.9 km/h
Усреднена посока навятъра 331° (ССЗ)
Месечни валежи 5.6 mm
Годишни Валежи 5.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 05 в 23:59
Max. температура 16.6°C на 05 в 15:50
Min. температура 8.9°C на 05 в 06:18
Max. влажност 83% на 05 в 23:59
Min. влажност 42% на 05 в 16:41
Max. атм. налягане 1008.2 hPa на 05 в 10:20
Min. атм. налягане 1005.8 hPa на 05 в 23:59
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 05 в 10:20
Maxскорост на поривите 33.3 km/h от 247°(ЗЮЗ) на 05 в 10:20
Max индекс на топлината 16.6°C на 05 в 15:50

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.9°C
Усреднена влажност 74%
Усреднена точка на оросяване 9.3°C
Усреднена атм. налягане 1002.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 7.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 12.4 km/h
Усреднена посока навятъра 215° (ЮЗ)
Месечни валежи 6.3 mm
Годишни Валежи 6.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 06 в 15:53
Max. температура 17.1°C на 06 в 14:22
Min. температура 10.1°C на 06 в 00:02
Max. влажност 83% на 06 в 17:10
Min. влажност 63% на 06 в 20:31
Max. атм. налягане 1005.8 hPa на 06 в 00:12
Min. атм. налягане 999.1 hPa на 06 в 16:05
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 06 в 21:15
Maxскорост на поривите 40.7 km/h от 270°(З) на 06 в 16:22
Max индекс на топлината 17.1°C на 06 в 14:22

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.2°C
Усреднена влажност 77%
Усреднена точка на оросяване 8.2°C
Усреднена атм. налягане 1004.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.7 km/h
Усреднена посока навятъра 330° (ССЗ)
Месечни валежи 25.1 mm
Годишни Валежи 25.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.5 mm на 07 в 17:53
Max. температура 15.2°C на 07 в 13:20
Min. температура 9.7°C на 07 в 23:23
Max. влажност 88% на 07 в 22:19
Min. влажност 59% на 07 в 13:32
Max. атм. налягане 1007.6 hPa на 07 в 22:09
Min. атм. налягане 1002.8 hPa на 07 в 03:48
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 07 в 15:34
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 350°(С) на 07 в 16:06
Max индекс на топлината 15.2°C на 07 в 13:20

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.8°C
Усреднена влажност 73%
Усреднена точка на оросяване 5.9°C
Усреднена атм. налягане 1010.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 10.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 16.0 km/h
Усреднена посока навятъра 320° (СЗ)
Месечни валежи 32.8 mm
Годишни Валежи 32.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 08 в 11:15
Max. температура 13.5°C на 08 в 14:31
Min. температура 7.7°C на 08 в 23:59
Max. влажност 89% на 08 в 06:50
Min. влажност 55% на 08 в 14:00
Max. атм. налягане 1013.5 hPa на 08 в 22:25
Min. атм. налягане 1007.5 hPa на 08 в 00:11
Max скорост на вятъра 27.8 km/h на 08 в 12:19
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 300°(ЗСЗ) на 08 в 13:36
Max индекс на топлината 13.5°C на 08 в 14:31

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.3°C
Усреднена влажност 63%
Усреднена точка на оросяване 3.2°C
Усреднена атм. налягане 1009.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 7.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 12.5 km/h
Усреднена посока навятъра 303° (ЗСЗ)
Месечни валежи 32.8 mm
Годишни Валежи 32.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 09 в 23:59
Max. температура 15.3°C на 09 в 15:42
Min. температура 6.5°C на 09 в 05:55
Max. влажност 76% на 09 в 04:47
Min. влажност 41% на 09 в 15:52
Max. атм. налягане 1013.2 hPa на 09 в 00:02
Min. атм. налягане 1006.2 hPa на 09 в 15:57
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 09 в 12:15
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 072°(ИСИ) на 09 в 07:06
Max индекс на топлината 15.3°C на 09 в 15:42

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.5°C
Усреднена влажност 65%
Усреднена точка на оросяване 4.9°C
Усреднена атм. налягане 1010.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 8.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 13.3 km/h
Усреднена посока навятъра 321° (СЗ)
Месечни валежи 32.8 mm
Годишни Валежи 32.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 10 в 23:59
Max. температура 15.9°C на 10 в 14:54
Min. температура 7.7°C на 10 в 05:42
Max. влажност 79% на 10 в 07:21
Min. влажност 45% на 10 в 14:58
Max. атм. налягане 1014.7 hPa на 10 в 23:57
Min. атм. налягане 1007.6 hPa на 10 в 00:26
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 10 в 13:45
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 293°(ЗСЗ) на 10 в 11:20
Max индекс на топлината 15.9°C на 10 в 14:54

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.9°C
Усреднена влажност 70%
Усреднена точка на оросяване 6.5°C
Усреднена атм. налягане 1016.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.3 km/h
Усреднена посока навятъра 274° (З)
Месечни валежи 32.8 mm
Годишни Валежи 32.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 11 в 23:59
Max. температура 16.1°C на 11 в 14:35
Min. температура 8.3°C на 11 в 03:29
Max. влажност 79% на 11 в 23:18
Min. влажност 48% на 11 в 14:35
Max. атм. налягане 1018.6 hPa на 11 в 23:51
Min. атм. налягане 1014.4 hPa на 11 в 03:43
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 11 в 15:01
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 259°(З) на 11 в 15:14
Max индекс на топлината 16.1°C на 11 в 14:35

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.9°C
Усреднена влажност 64%
Усреднена точка на оросяване 7.0°C
Усреднена атм. налягане 1016.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.6 km/h
Усреднена посока навятъра 264° (З)
Месечни валежи 32.8 mm
Годишни Валежи 32.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 12 в 23:59
Max. температура 18.8°C на 12 в 17:49
Min. температура 8.3°C на 12 в 07:04
Max. влажност 79% на 12 в 00:26
Min. влажност 46% на 12 в 17:51
Max. атм. налягане 1018.9 hPa на 12 в 08:48
Min. атм. налягане 1013.4 hPa на 12 в 23:54
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 12 в 12:56
Maxскорост на поривите 14.8 km/h от 269°(З) на 12 в 15:12
Max индекс на топлината 18.8°C на 12 в 17:49

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.3°C
Усреднена влажност 59%
Усреднена точка на оросяване 8.2°C
Усреднена атм. налягане 1011.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.8 km/h
Усреднена посока навятъра 279° (З)
Месечни валежи 32.8 mm
Годишни Валежи 32.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 13 в 23:59
Max. температура 21.6°C на 13 в 15:46
Min. температура 12.5°C на 13 в 06:25
Max. влажност 79% на 13 в 06:20
Min. влажност 40% на 13 в 14:30
Max. атм. налягане 1013.5 hPa на 13 в 00:06
Min. атм. налягане 1009.0 hPa на 13 в 15:45
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 13 в 15:47
Maxскорост на поривите 16.7 km/h от 273°(З) на 13 в 15:47
Max индекс на топлината 25.3°C на 13 в 13:16

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.5°C
Усреднена влажност 68%
Усреднена точка на оросяване 9.5°C
Усреднена атм. налягане 1010.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.2 km/h
Усреднена посока навятъра 265° (З)
Месечни валежи 33.0 mm
Годишни Валежи 33.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 14 в 23:12
Max. температура 17.9°C на 14 в 13:53
Min. температура 12.9°C на 14 в 07:09
Max. влажност 86% на 14 в 07:12
Min. влажност 55% на 14 в 17:30
Max. атм. налягане 1011.3 hPa на 14 в 09:35
Min. атм. налягане 1008.8 hPa на 14 в 15:54
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 14 в 14:45
Maxскорост на поривите 20.4 km/h от 248°(ЗЮЗ) на 14 в 13:41
Max индекс на топлината 17.9°C на 14 в 13:53

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.0°C
Усреднена влажност 68%
Усреднена точка на оросяване 7.9°C
Усреднена атм. налягане 1013.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 10.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 16.6 km/h
Усреднена посока навятъра 326° (СЗ)
Месечни валежи 33.3 mm
Годишни Валежи 33.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 15 в 10:08
Max. температура 16.2°C на 15 в 12:56
Min. температура 9.9°C на 15 в 23:51
Max. влажност 83% на 15 в 03:57
Min. влажност 46% на 15 в 15:47
Max. атм. налягане 1017.2 hPa на 15 в 23:58
Min. атм. налягане 1010.3 hPa на 15 в 00:01
Max скорост на вятъра 29.6 km/h на 15 в 15:55
Maxскорост на поривите 44.4 km/h от 013°(ССИ) на 15 в 11:04
Max индекс на топлината 16.2°C на 15 в 12:56

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.2°C
Усреднена влажност 62%
Усреднена точка на оросяване 5.8°C
Усреднена атм. налягане 1021.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 7.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 13.1 km/h
Усреднена посока навятъра 28° (ССИ)
Месечни валежи 33.3 mm
Годишни Валежи 33.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 16 в 23:59
Max. температура 17.7°C на 16 в 13:09
Min. температура 9.3°C на 16 в 06:29
Max. влажност 78% на 16 в 05:55
Min. влажност 40% на 16 в 15:13
Max. атм. налягане 1025.3 hPa на 16 в 23:40
Min. атм. налягане 1017.1 hPa на 16 в 00:21
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 16 в 12:38
Maxскорост на поривите 27.8 km/h от 329°(ССЗ) на 16 в 06:01
Max индекс на топлината 17.7°C на 16 в 13:09

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.0°C
Усреднена влажност 69%
Усреднена точка на оросяване 7.4°C
Усреднена атм. налягане 1025.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.3 km/h
Усреднена посока навятъра 279° (З)
Месечни валежи 33.3 mm
Годишни Валежи 33.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 17 в 23:59
Max. температура 16.6°C на 17 в 17:22
Min. температура 10.0°C на 17 в 06:23
Max. влажност 80% на 17 в 06:55
Min. влажност 56% на 17 в 17:20
Max. атм. налягане 1027.1 hPa на 17 в 09:04
Min. атм. налягане 1023.9 hPa на 17 в 16:29
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 17 в 14:13
Maxскорост на поривите 22.2 km/h от 272°(З) на 17 в 14:27
Max индекс на топлината 16.6°C на 17 в 17:22

Натиснете тук за 24 часова графика за деня18 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.9°C
Усреднена влажност 66%
Усреднена точка на оросяване 7.3°C
Усреднена атм. налягане 1021.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.2 km/h
Усреднена посока навятъра 308° (СЗ)
Месечни валежи 33.3 mm
Годишни Валежи 33.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 18 в 23:59
Max. температура 19.7°C на 18 в 15:48
Min. температура 10.3°C на 18 в 07:32
Max. влажност 83% на 18 в 07:34
Min. влажност 45% на 18 в 16:09
Max. атм. налягане 1024.3 hPa на 18 в 00:30
Min. атм. налягане 1018.8 hPa на 18 в 16:29
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 18 в 19:38
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 355°(С) на 18 в 20:04
Max индекс на топлината 19.7°C на 18 в 15:48

Натиснете тук за 24 часова графика за деня19 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.5°C
Усреднена влажност 73%
Усреднена точка на оросяване 9.5°C
Усреднена атм. налягане 1020.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.9 km/h
Усреднена посока навятъра 126° (ЮИ)
Месечни валежи 33.3 mm
Годишни Валежи 33.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 19 в 23:59
Max. температура 17.8°C на 19 в 13:30
Min. температура 11.9°C на 19 в 06:41
Max. влажност 87% на 19 в 23:59
Min. влажност 58% на 19 в 00:02
Max. атм. налягане 1022.0 hPa на 19 в 10:23
Min. атм. налягане 1019.6 hPa на 19 в 03:04
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 19 в 15:03
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 176°(Ю) на 19 в 15:21
Max индекс на топлината 17.8°C на 19 в 13:30

Натиснете тук за 24 часова графика за деня20 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.5°C
Усреднена влажност 81%
Усреднена точка на оросяване 9.1°C
Усреднена атм. налягане 1018.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.2 km/h
Усреднена посока навятъра 238° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 33.5 mm
Годишни Валежи 33.5 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 20 в 04:41
Max. температура 18.8°C на 20 в 15:48
Min. температура 7.2°C на 20 в 05:21
Max. влажност 92% на 20 в 09:57
Min. влажност 43% на 20 в 15:59
Max. атм. налягане 1020.5 hPa на 20 в 09:12
Min. атм. налягане 1016.5 hPa на 20 в 23:59
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 20 в 14:12
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 254°(ЗЮЗ) на 20 в 16:23
Max индекс на топлината 18.8°C на 20 в 15:48

Натиснете тук за 24 часова графика за деня21 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.2°C
Усреднена влажност 79%
Усреднена точка на оросяване 9.5°C
Усреднена атм. налягане 1012.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.6 km/h
Усреднена посока навятъра 141° (ЮИ)
Месечни валежи 33.8 mm
Годишни Валежи 33.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 21 в 10:31
Max. температура 17.0°C на 21 в 12:58
Min. температура 9.2°C на 21 в 02:07
Max. влажност 94% на 21 в 09:10
Min. влажност 49% на 21 в 14:51
Max. атм. налягане 1016.5 hPa на 21 в 00:01
Min. атм. налягане 1009.5 hPa на 21 в 23:59
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 21 в 14:51
Maxскорост на поривите 40.7 km/h от 267°(З) на 21 в 14:17
Max индекс на топлината 17.0°C на 21 в 12:58

Натиснете тук за 24 часова графика за деня22 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.3°C
Усреднена влажност 80%
Усреднена точка на оросяване 10.9°C
Усреднена атм. налягане 1009.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.4 km/h
Усреднена посока навятъра 220° (ЮЗ)
Месечни валежи 33.8 mm
Годишни Валежи 33.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 22 в 23:59
Max. температура 17.1°C на 22 в 14:25
Min. температура 11.6°C на 22 в 06:24
Max. влажност 89% на 22 в 06:47
Min. влажност 65% на 22 в 16:20
Max. атм. налягане 1011.0 hPa на 22 в 23:13
Min. атм. налягане 1008.4 hPa на 22 в 04:58
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 22 в 23:59
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 328°(ССЗ) на 22 в 23:57
Max индекс на топлината 17.1°C на 22 в 14:25

Натиснете тук за 24 часова графика за деня23 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.9°C
Усреднена влажност 54%
Усреднена точка на оросяване 0.6°C
Усреднена атм. налягане 1013.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 16.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 27.0 km/h
Усреднена посока навятъра 323° (СЗ)
Месечни валежи 33.8 mm
Годишни Валежи 33.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 23 в 23:59
Max. температура 14.0°C на 23 в 00:02
Min. температура 5.1°C на 23 в 23:59
Max. влажност 76% на 23 в 06:02
Min. влажност 38% на 23 в 19:41
Max. атм. налягане 1016.4 hPa на 23 в 19:54
Min. атм. налягане 1010.1 hPa на 23 в 02:37
Max скорост на вятъра 35.2 km/h на 23 в 13:47
Maxскорост на поривите 53.7 km/h от 323°(СЗ) на 23 в 11:01
Max индекс на топлината 14.0°C на 23 в 00:02

Натиснете тук за 24 часова графика за деня24 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 6.1°C
Усреднена влажност 54%
Усреднена точка на оросяване -2.7°C
Усреднена атм. налягане 1014.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 10.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 17.2 km/h
Усреднена посока навятъра 309° (СЗ)
Месечни валежи 33.8 mm
Годишни Валежи 33.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 24 в 23:59
Max. температура 9.2°C на 24 в 15:01
Min. температура 2.8°C на 24 в 05:37
Max. влажност 70% на 24 в 07:20
Min. влажност 34% на 24 в 14:13
Max. атм. налягане 1016.1 hPa на 24 в 00:38
Min. атм. налягане 1013.3 hPa на 24 в 15:52
Max скорост на вятъра 29.6 km/h на 24 в 11:56
Maxскорост на поривите 48.1 km/h от 278°(З) на 24 в 11:52
Max индекс на топлината 9.2°C на 24 в 15:01

Натиснете тук за 24 часова графика за деня25 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 7.5°C
Усреднена влажност 75%
Усреднена точка на оросяване 3.4°C
Усреднена атм. налягане 1009.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 8.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 15.2 km/h
Усреднена посока навятъра 65° (ИСИ)
Месечни валежи 42.9 mm
Годишни Валежи 42.9 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 25 в 23:30
Max. температура 10.4°C на 25 в 21:15
Min. температура 3.2°C на 25 в 05:29
Max. влажност 91% на 25 в 23:58
Min. влажност 64% на 25 в 07:11
Max. атм. налягане 1014.3 hPa на 25 в 00:01
Min. атм. налягане 1004.3 hPa на 25 в 23:55
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 25 в 17:31
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 098°(И) на 25 в 18:26
Max индекс на топлината 10.4°C на 25 в 21:15

Натиснете тук за 24 часова графика за деня26 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.2°C
Усреднена влажност 90%
Усреднена точка на оросяване 9.6°C
Усреднена атм. налягане 1000.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 13.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 23.2 km/h
Усреднена посока навятъра 93° (И)
Месечни валежи 76.2 mm
Годишни Валежи 76.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.5 mm на 26 в 13:14
Max. температура 13.7°C на 26 в 11:41
Min. температура 9.3°C на 26 в 06:13
Max. влажност 93% на 26 в 21:43
Min. влажност 80% на 26 в 11:51
Max. атм. налягане 1004.3 hPa на 26 в 00:04
Min. атм. налягане 999.6 hPa на 26 в 06:59
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 26 в 18:45
Maxскорост на поривите 50.0 km/h от 355°(С) на 26 в 19:10
Max индекс на топлината 13.7°C на 26 в 11:41

Натиснете тук за 24 часова графика за деня27 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.9°C
Усреднена влажност 76%
Усреднена точка на оросяване 7.8°C
Усреднена атм. налягане 1006.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 9.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 16.4 km/h
Усреднена посока навятъра 135° (ЮИ)
Месечни валежи 76.2 mm
Годишни Валежи 76.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 27 в 23:59
Max. температура 14.4°C на 27 в 13:26
Min. температура 9.6°C на 27 в 06:40
Max. влажност 89% на 27 в 06:42
Min. влажност 61% на 27 в 14:00
Max. атм. налягане 1009.6 hPa на 27 в 23:36
Min. атм. налягане 1002.6 hPa на 27 в 00:01
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 27 в 14:48
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 121°(ИЮИ) на 27 в 13:41
Max индекс на топлината 14.4°C на 27 в 13:26

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Март 2020 до днес 27
Усреднена температура 12.5°C
Усреднена влажност 71%
Усреднена точка на оросяване 7.1°C
Усреднена атм. налягане 1011.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 7.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 12.4 km/h
Усреднена посока навятъра 298° (ЗСЗ)
Месечни валежи 76.2 mm
Годишни Валежи 113.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.5 mm на 26 в 13:14
Max. температура 21.6°C на 13 в 15:46
Min. температура 2.8°C на 24 в 05:37
Max. влажност 94% на 21 в 09:10
Min. влажност 34% на 24 в 14:13
Max. атм. налягане 1027.1 hPa на 17 в 09:04
Min. атм. налягане 999.1 hPa на 06 в 16:05
Max скорост на вятъра 35.2 kmh от 324°(СЗ) на 23 в 13:47
Maxскорост на поривите 55.5 km/h от 158°(ЮЮИ) на 01 в 16:56
Max индекс на топлината 25.3°C на 13 в 13:16
Avg daily max temp16.3°C
Avg daily min temp9.1°C
Growing degrees days :92.5GDD
Corn growing degrees days:582.5 GDD


Превалявания Общо
00.3 mm на 1
05.3 mm на 3
00.8 mm на 6
18.8 mm на 7
07.6 mm на 8
00.3 mm на 14
00.3 mm на 15
00.3 mm на 20
00.3 mm на 21
09.1 mm на 25
33.3 mm на 26