^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Юли 20201 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 28.7°C
Усреднена влажност 56%
Усреднена точка на оросяване 18.7°C
Усреднена атм. налягане 1007.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.3 km/h
Усреднена посока навятъра 242° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 01 в 00:00
Max. температура 34.6°C на 01 в 15:54
Min. температура 25.1°C на 01 в 04:46
Max. влажност 71% на 01 в 07:54
Min. влажност 36% на 01 в 16:02
Max. атм. налягане 1008.5 hPa на 01 в 10:45
Min. атм. налягане 1006.5 hPa на 01 в 17:59
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 01 в 15:22
Maxскорост на поривите 24.1 km/h от 241°(ЗЮЗ) на 01 в 15:22
Max индекс на топлината 35.4°C на 01 в 15:50

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 28.7°C
Усреднена влажност 62%
Усреднена точка на оросяване 20.4°C
Усреднена атм. налягане 1006.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.1 km/h
Усреднена посока навятъра 261° (З)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 02 в 23:59
Max. температура 34.7°C на 02 в 16:02
Min. температура 24.7°C на 02 в 05:41
Max. влажност 76% на 02 в 23:53
Min. влажност 37% на 02 в 16:08
Max. атм. налягане 1007.2 hPa на 02 в 00:08
Min. атм. налягане 1004.6 hPa на 02 в 17:19
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 02 в 18:41
Maxскорост на поривите 22.2 km/h от 278°(З) на 02 в 18:40
Max индекс на топлината 36.1°C на 02 в 16:02

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 29.1°C
Усреднена влажност 59%
Усреднена точка на оросяване 20.1°C
Усреднена атм. налягане 1005.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 6.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.0 km/h
Усреднена посока навятъра 272° (З)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 03 в 23:59
Max. температура 34.8°C на 03 в 17:21
Min. температура 25.3°C на 03 в 05:13
Max. влажност 77% на 03 в 00:23
Min. влажност 40% на 03 в 17:26
Max. атм. налягане 1007.8 hPa на 03 в 23:13
Min. атм. налягане 1004.3 hPa на 03 в 17:45
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 03 в 18:05
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 319°(СЗ) на 03 в 19:32
Max индекс на топлината 36.9°C на 03 в 17:21

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 26.3°C
Усреднена влажност 67%
Усреднена точка на оросяване 19.5°C
Усреднена атм. налягане 1008.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 8.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 14.0 km/h
Усреднена посока навятъра 297° (ЗСЗ)
Месечни валежи 21.6 mm
Годишни Валежи 21.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 2.8 mm на 04 в 15:08
Max. температура 32.5°C на 04 в 13:28
Min. температура 19.1°C на 04 в 15:15
Max. влажност 90% на 04 в 15:45
Min. влажност 43% на 04 в 13:30
Max. атм. налягане 1011.0 hPa на 04 в 15:13
Min. атм. налягане 1006.2 hPa на 04 в 13:55
Max скорост на вятъра 46.3 km/h на 04 в 15:05
Maxскорост на поривите 75.9 km/h от 312°(СЗ) на 04 в 14:52
Max индекс на топлината 34.0°C на 04 в 13:16

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 26.4°C
Усреднена влажност 59%
Усреднена точка на оросяване 17.4°C
Усреднена атм. налягане 1007.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 8.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 15.0 km/h
Усреднена посока навятъра 329° (ССЗ)
Месечни валежи 21.8 mm
Годишни Валежи 21.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 05 в 22:38
Max. температура 30.4°C на 05 в 16:27
Min. температура 22.6°C на 05 в 05:31
Max. влажност 81% на 05 в 03:11
Min. влажност 42% на 05 в 15:56
Max. атм. налягане 1009.8 hPa на 05 в 00:11
Min. атм. налягане 1005.6 hPa на 05 в 18:23
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 05 в 19:10
Maxскорост на поривите 37.0 km/h от 017°(ССИ) на 05 в 16:06
Max индекс на топлината 30.7°C на 05 в 16:25

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 27.3°C
Усреднена влажност 54%
Усреднена точка на оросяване 17.0°C
Усреднена атм. налягане 1003.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 9.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 15.3 km/h
Усреднена посока навятъра 354° (С)
Месечни валежи 22.1 mm
Годишни Валежи 22.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 06 в 04:43
Max. температура 31.2°C на 06 в 15:15
Min. температура 22.9°C на 06 в 03:22
Max. влажност 75% на 06 в 02:23
Min. влажност 40% на 06 в 18:38
Max. атм. налягане 1007.0 hPa на 06 в 00:02
Min. атм. налягане 1000.9 hPa на 06 в 17:38
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 06 в 15:46
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 074°(ИСИ) на 06 в 15:45
Max индекс на топлината 31.8°C на 06 в 14:50

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 26.5°C
Усреднена влажност 57%
Усреднена точка на оросяване 16.8°C
Усреднена атм. налягане 1004.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 11.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 17.5 km/h
Усреднена посока навятъра 316° (СЗ)
Месечни валежи 22.1 mm
Годишни Валежи 22.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 07 в 23:59
Max. температура 31.6°C на 07 в 14:44
Min. температура 22.9°C на 07 в 04:58
Max. влажност 77% на 07 в 05:11
Min. влажност 39% на 07 в 18:53
Max. атм. налягане 1009.6 hPa на 07 в 23:48
Min. атм. налягане 1001.6 hPa на 07 в 03:07
Max скорост на вятъра 31.5 km/h на 07 в 16:27
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 304°(СЗ) на 07 в 16:25
Max индекс на топлината 32.5°C на 07 в 13:23

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 25.0°C
Усреднена влажност 52%
Усреднена точка на оросяване 13.6°C
Усреднена атм. налягане 1011.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 9.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 16.1 km/h
Усреднена посока навятъра 326° (СЗ)
Месечни валежи 22.1 mm
Годишни Валежи 22.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 08 в 23:59
Max. температура 29.6°C на 08 в 16:15
Min. температура 20.9°C на 08 в 06:44
Max. влажност 73% на 08 в 08:14
Min. влажност 28% на 08 в 16:21
Max. атм. налягане 1012.5 hPa на 08 в 23:26
Min. атм. налягане 1009.6 hPa на 08 в 00:01
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 08 в 01:10
Maxскорост на поривите 40.7 km/h от 311°(СЗ) на 08 в 08:54
Max индекс на топлината 28.6°C на 08 в 17:24

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 24.6°C
Усреднена влажност 61%
Усреднена точка на оросяване 16.1°C
Усреднена атм. налягане 1012.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 7.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.5 km/h
Усреднена посока навятъра 274° (З)
Месечни валежи 22.1 mm
Годишни Валежи 22.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 09 в 23:59
Max. температура 32.3°C на 09 в 16:42
Min. температура 20.0°C на 09 в 05:27
Max. влажност 80% на 09 в 06:45
Min. влажност 28% на 09 в 16:39
Max. атм. налягане 1012.9 hPa на 09 в 08:50
Min. атм. налягане 1011.0 hPa на 09 в 18:25
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 09 в 12:44
Maxскорост на поривите 24.1 km/h от 314°(СЗ) на 09 в 01:06
Max индекс на топлината 31.0°C на 09 в 16:42

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 25.6°C
Усреднена влажност 51%
Усреднена точка на оросяване 14.4°C
Усреднена атм. налягане 1010.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.3 km/h
Усреднена посока навятъра 259° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 22.1 mm
Годишни Валежи 22.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 10 в 23:59
Max. температура 30.3°C на 10 в 17:12
Min. температура 20.9°C на 10 в 04:49
Max. влажност 67% на 10 в 09:37
Min. влажност 33% на 10 в 17:01
Max. атм. налягане 1011.8 hPa на 10 в 00:01
Min. атм. налягане 1009.4 hPa на 10 в 17:47
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 10 в 13:41
Maxскорост на поривите 20.4 km/h от 254°(ЗЮЗ) на 10 в 14:48
Max индекс на топлината 29.8°C на 10 в 16:03

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 26.6°C
Усреднена влажност 55%
Усреднена точка на оросяване 16.5°C
Усреднена атм. налягане 1009.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.9 km/h
Усреднена посока навятъра 266° (З)
Месечни валежи 22.1 mm
Годишни Валежи 22.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 11 в 23:59
Max. температура 32.4°C на 11 в 17:40
Min. температура 23.2°C на 11 в 05:52
Max. влажност 74% на 11 в 19:54
Min. влажност 36% на 11 в 17:41
Max. атм. налягане 1010.5 hPa на 11 в 00:12
Min. атм. налягане 1008.2 hPa на 11 в 17:26
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 11 в 14:13
Maxскорост на поривите 20.4 km/h от 237°(ЗЮЗ) на 11 в 15:58
Max индекс на топлината 32.2°C на 11 в 17:13

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 28.3°C
Усреднена влажност 48%
Усреднена точка на оросяване 15.9°C
Усреднена атм. налягане 1010.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 8.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 14.0 km/h
Усреднена посока навятъра 331° (ССЗ)
Месечни валежи 22.1 mm
Годишни Валежи 22.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 12 в 23:59
Max. температура 33.6°C на 12 в 13:07
Min. температура 24.2°C на 12 в 02:53
Max. влажност 72% на 12 в 08:58
Min. влажност 32% на 12 в 12:52
Max. атм. налягане 1012.3 hPa на 12 в 23:26
Min. атм. налягане 1008.4 hPa на 12 в 03:17
Max скорост на вятъра 27.8 km/h на 12 в 21:35
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 057°(ИСИ) на 12 в 17:41
Max индекс на топлината 33.4°C на 12 в 13:47

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 25.2°C
Усреднена влажност 47%
Усреднена точка на оросяване 12.8°C
Усреднена атм. налягане 1010.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 13.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 21.0 km/h
Усреднена посока навятъра 328° (ССЗ)
Месечни валежи 22.1 mm
Годишни Валежи 22.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 13 в 23:59
Max. температура 28.1°C на 13 в 14:52
Min. температура 22.2°C на 13 в 23:59
Max. влажност 67% на 13 в 05:59
Min. влажност 34% на 13 в 14:35
Max. атм. налягане 1012.3 hPa на 13 в 00:17
Min. атм. налягане 1008.8 hPa на 13 в 17:58
Max скорост на вятъра 27.8 km/h на 13 в 16:25
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 311°(СЗ) на 13 в 13:03
Max индекс на топлината 27.5°C на 13 в 14:52

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 24.2°C
Усреднена влажност 58%
Усреднена точка на оросяване 15.3°C
Усреднена атм. налягане 1008.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 8.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 13.0 km/h
Усреднена посока навятъра 276° (З)
Месечни валежи 22.1 mm
Годишни Валежи 22.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 14 в 23:59
Max. температура 29.3°C на 14 в 16:27
Min. температура 20.6°C на 14 в 05:20
Max. влажност 68% на 14 в 08:16
Min. влажност 38% на 14 в 16:55
Max. атм. налягане 1009.9 hPa на 14 в 00:03
Min. атм. налягане 1007.1 hPa на 14 в 17:00
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 14 в 12:19
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 305°(СЗ) на 14 в 01:29
Max индекс на топлината 28.9°C на 14 в 16:27

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Юли 2020 до днес 14
Усреднена температура 26.6°C
Усреднена влажност 56%
Усреднена точка на оросяване 16.8°C
Усреднена атм. налягане 1008.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 7.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 12.6 km/h
Усреднена посока навятъра 302° (ЗСЗ)
Месечни валежи 22.1 mm
Годишни Валежи 286.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 2.8 mm на 04 в 15:08
Max. температура 34.8°C на 03 в 17:21
Min. температура 19.1°C на 04 в 15:15
Max. влажност 90% на 04 в 15:45
Min. влажност 28% на 09 в 16:39
Max. атм. налягане 1012.9 hPa на 09 в 08:50
Min. атм. налягане 1000.9 hPa на 06 в 17:38
Max скорост на вятъра 46.3 kmh от 324°(СЗ) на 04 в 15:05
Maxскорост на поривите 75.9 km/h от 315°(СЗ) на 04 в 14:52
Max индекс на топлината 36.9°C на 03 в 17:21
Avg daily max temp31.8°C
Avg daily min temp22.5°C
Growing degrees days :225.6GDD
Corn growing degrees days:430.8 GDD


Превалявания Общо
21.6 mm на 4
00.3 mm на 5
00.3 mm на 6