^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Декември 20181 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.0°C
Усреднена влажност 76%
Усреднена точка на оросяване 6.9°C
Усреднена атм. налягане 1014.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 7.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 12.5 km/h
Усреднена посока навятъра 84° (И)
Месечни валежи 2.3 mm
Годишни Валежи 71.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.8 mm на 01 в 16:00
Max. температура 14.0°C на 01 в 10:07
Min. температура 9.3°C на 01 в 00:10
Max. влажност 87% на 01 в 21:00
Min. влажност 70% на 01 в 02:22
Max. атм. налягане 1015.3 hPa на 01 в 00:05
Min. атм. налягане 1013.8 hPa на 01 в 06:00
Max скорост на вятъра 11.1 km/h на 01 в 23:03
Maxскорост на поривите 20.4 km/h от 042°(СИ) на 01 в 20:01
Max индекс на топлината 14.0°C на 01 в 11:10

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.3°C
Усреднена влажност 80%
Усреднена точка на оросяване 10.0°C
Усреднена атм. налягане 1014.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.9 km/h
Усреднена посока навятъра 83° (И)
Месечни валежи 6.1 mm
Годишни Валежи 75.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 1.3 mm на 02 в 01:00
Max. температура 15.2°C на 02 в 14:00
Min. температура 10.9°C на 02 в 21:24
Max. влажност 90% на 02 в 06:12
Min. влажност 72% на 02 в 14:00
Max. атм. налягане 1016.0 hPa на 02 в 10:00
Min. атм. налягане 1013.9 hPa на 02 в 03:03
Max скорост на вятъра 11.1 km/h на 02 в 02:03
Maxскорост на поривите 22.2 km/h от 089°(И) на 02 в 02:03
Max индекс на топлината 15.2°C на 02 в 14:00

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.2°C
Усреднена влажност 88%
Усреднена точка на оросяване 10.2°C
Усреднена атм. налягане 1012.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 1.4 km/h
Усреднена посока навятъра 109° (ИЮИ)
Месечни валежи 6.3 mm
Годишни Валежи 75.5 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 03 в 22:07
Max. температура 14.7°C на 03 в 14:07
Min. температура 9.6°C на 03 в 23:42
Max. влажност 92% на 03 в 22:14
Min. влажност 81% на 03 в 01:05
Max. атм. налягане 1015.0 hPa на 03 в 00:02
Min. атм. налягане 1009.9 hPa на 03 в 23:58
Max скорост на вятъра 7.4 km/h на 03 в 04:14
Maxскорост на поривите 9.3 km/h от 096°(И) на 03 в 04:14
Max индекс на топлината 14.7°C на 03 в 14:01

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.8°C
Усреднена влажност 86%
Усреднена точка на оросяване 11.4°C
Усреднена атм. налягане 1009.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.5 km/h
Усреднена посока навятъра 311° (СЗ)
Месечни валежи 7.9 mm
Годишни Валежи 77.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 04 в 18:35
Max. температура 16.6°C на 04 в 16:47
Min. температура 9.6°C на 04 в 00:05
Max. влажност 92% на 04 в 00:32
Min. влажност 77% на 04 в 18:19
Max. атм. налягане 1012.1 hPa на 04 в 23:42
Min. атм. налягане 1007.9 hPa на 04 в 13:59
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 04 в 23:59
Maxскорост на поривите 35.2 km/h от 317°(СЗ) на 04 в 23:59
Max индекс на топлината 16.6°C на 04 в 16:41

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.3°C
Усреднена влажност 64%
Усреднена точка на оросяване 7.2°C
Усреднена атм. налягане 1017.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 13.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 21.4 km/h
Усреднена посока навятъра 335° (ССЗ)
Месечни валежи 7.9 mm
Годишни Валежи 77.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 05 в 23:59
Max. температура 16.8°C на 05 в 12:05
Min. температура 11.8°C на 05 в 23:59
Max. влажност 83% на 05 в 00:21
Min. влажност 39% на 05 в 13:41
Max. атм. налягане 1020.2 hPa на 05 в 22:05
Min. атм. налягане 1012.0 hPa на 05 в 00:21
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 05 в 10:27
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 350°(С) на 05 в 10:26
Max индекс на топлината 16.8°C на 05 в 12:05

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.2°C
Усреднена влажност 67%
Усреднена точка на оросяване 6.3°C
Усреднена атм. налягане 1018.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.8 km/h
Усреднена посока навятъра 10° (С)
Месечни валежи 7.9 mm
Годишни Валежи 77.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 06 в 23:59
Max. температура 16.2°C на 06 в 14:51
Min. температура 10.7°C на 06 в 23:04
Max. влажност 75% на 06 в 08:38
Min. влажност 55% на 06 в 12:54
Max. атм. налягане 1019.8 hPa на 06 в 00:03
Min. атм. налягане 1016.3 hPa на 06 в 15:03
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 06 в 03:23
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 319°(СЗ) на 06 в 01:27
Max индекс на топлината 16.2°C на 06 в 14:51

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.3°C
Усреднена влажност 79%
Усреднена точка на оросяване 8.6°C
Усреднена атм. налягане 1017.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.7 km/h
Усреднена посока навятъра 272° (З)
Месечни валежи 7.9 mm
Годишни Валежи 77.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 07 в 23:59
Max. температура 15.6°C на 07 в 15:23
Min. температура 9.3°C на 07 в 02:37
Max. влажност 86% на 07 в 22:17
Min. влажност 69% на 07 в 00:20
Max. атм. налягане 1019.4 hPa на 07 в 09:48
Min. атм. налягане 1014.6 hPa на 07 в 23:59
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 07 в 02:37
Maxскорост на поривите 16.7 km/h от 348°(ССЗ) на 07 в 02:41
Max индекс на топлината 15.6°C на 07 в 15:23

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.9°C
Усреднена влажност 78%
Усреднена точка на оросяване 10.1°C
Усреднена атм. налягане 1009.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 7.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 12.9 km/h
Усреднена посока навятъра 271° (З)
Месечни валежи 7.9 mm
Годишни Валежи 77.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 08 в 23:59
Max. температура 17.1°C на 08 в 14:08
Min. температура 10.8°C на 08 в 07:26
Max. влажност 86% на 08 в 19:11
Min. влажност 69% на 08 в 17:46
Max. атм. налягане 1014.6 hPa на 08 в 00:01
Min. атм. налягане 1005.4 hPa на 08 в 14:55
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 08 в 23:45
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 277°(З) на 08 в 21:22
Max индекс на топлината 17.1°C на 08 в 14:08

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.4°C
Усреднена влажност 67%
Усреднена точка на оросяване 7.3°C
Усреднена атм. налягане 1008.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 8.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 13.9 km/h
Усреднена посока навятъра 283° (ЗСЗ)
Месечни валежи 8.1 mm
Годишни Валежи 77.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 09 в 00:39
Max. температура 17.6°C на 09 в 15:28
Min. температура 10.3°C на 09 в 08:06
Max. влажност 78% на 09 в 23:59
Min. влажност 48% на 09 в 14:51
Max. атм. налягане 1011.9 hPa на 09 в 08:20
Min. атм. налягане 1003.4 hPa на 09 в 23:59
Max скорост на вятъра 31.5 km/h на 09 в 15:39
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 273°(З) на 09 в 15:38
Max индекс на топлината 17.6°C на 09 в 15:28

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.9°C
Усреднена влажност 64%
Усреднена точка на оросяване 6.2°C
Усреднена атм. налягане 1006.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 9.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 15.9 km/h
Усреднена посока навятъра 329° (ССЗ)
Месечни валежи 8.9 mm
Годишни Валежи 78.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 10 в 16:51
Max. температура 16.3°C на 10 в 14:11
Min. температура 9.9°C на 10 в 23:45
Max. влажност 81% на 10 в 01:06
Min. влажност 47% на 10 в 18:25
Max. атм. налягане 1009.6 hPa на 10 в 23:13
Min. атм. налягане 1003.3 hPa на 10 в 00:10
Max скорост на вятъра 27.8 km/h на 10 в 22:05
Maxскорост на поривите 46.3 km/h от 349°(С) на 10 в 05:41
Max индекс на топлината 16.3°C на 10 в 14:11

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.7°C
Усреднена влажност 63%
Усреднена точка на оросяване 2.8°C
Усреднена атм. налягане 1012.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 9.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 14.4 km/h
Усреднена посока навятъра 325° (СЗ)
Месечни валежи 8.9 mm
Годишни Валежи 78.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 11 в 23:59
Max. температура 12.4°C на 11 в 14:58
Min. температура 7.2°C на 11 в 23:59
Max. влажност 76% на 11 в 04:37
Min. влажност 46% на 11 в 15:28
Max. атм. налягане 1015.5 hPa на 11 в 23:42
Min. атм. налягане 1009.6 hPa на 11 в 00:02
Max скорост на вятъра 27.8 km/h на 11 в 08:54
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 313°(СЗ) на 11 в 08:54
Max индекс на топлината 12.4°C на 11 в 14:58

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.2°C
Усреднена влажност 71%
Усреднена точка на оросяване 3.2°C
Усреднена атм. налягане 1015.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.2 km/h
Усреднена посока навятъра 10° (С)
Месечни валежи 8.9 mm
Годишни Валежи 78.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 12 в 23:59
Max. температура 11.8°C на 12 в 15:06
Min. температура 4.1°C на 12 в 07:36
Max. влажност 83% на 12 в 06:54
Min. влажност 58% на 12 в 15:08
Max. атм. налягане 1017.4 hPa на 12 в 09:27
Min. атм. налягане 1014.4 hPa на 12 в 23:59
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 11 в 00:10
Maxскорост на поривите 22.2 km/h от 273°(З) на 12 в 00:17
Max индекс на топлината 11.8°C на 12 в 15:06

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.0°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 7.6°C
Усреднена атм. налягане 1010.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.5 km/h
Усреднена посока навятъра 102° (ИЮИ)
Месечни валежи 11.2 mm
Годишни Валежи 80.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 13 в 15:19
Max. температура 12.3°C на 13 в 15:55
Min. температура 7.6°C на 13 в 00:11
Max. влажност 93% на 13 в 22:37
Min. влажност 70% на 13 в 00:35
Max. атм. налягане 1014.4 hPa на 13 в 00:01
Min. атм. налягане 1007.6 hPa на 13 в 17:09
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 13 в 13:04
Maxскорост на поривите 22.2 km/h от 150°(ЮЮИ) на 13 в 13:01
Max индекс на топлината 12.3°C на 13 в 15:55

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Декември 2018 до днес 13
Усреднена температура 12.1°C
Усреднена влажност 74%
Усреднена точка на оросяване 7.5°C
Усреднена атм. налягане 1012.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 6.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.6 km/h
Усреднена посока навятъра 324° (СЗ)
Месечни валежи 11.4 mm
Годишни Валежи 836.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 1.3 mm на 02 в 01:00
Max. температура 17.6°C на 09 в 15:28
Min. температура 4.1°C на 12 в 07:36
Max. влажност 93% на 13 в 22:37
Min. влажност 39% на 05 в 13:41
Max. атм. налягане 1020.2 hPa на 05 в 22:05
Min. атм. налягане 1003.3 hPa на 10 в 00:09
Max скорост на вятъра 31.5 kmh от 232°(ЮЗ) на 09 в 15:39
Maxскорост на поривите 46.3 km/h от 338°(ССЗ) на 10 в 05:41
Max индекс на топлината 17.6°C на 09 в 15:28
Avg daily max temp15.1°C
Avg daily min temp9.3°C
Growing degrees days :35.5GDD
Corn growing degrees days:110.4 GDD


Превалявания Общо
02.3 mm на 1
03.8 mm на 2
00.3 mm на 3
01.5 mm на 4
00.3 mm на 9
00.8 mm на 10
02.3 mm на 13