^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Февруари 20191 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.8°C
Усреднена влажност 80%
Усреднена точка на оросяване 10.3°C
Усреднена атм. налягане 1006.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 9.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 17.5 km/h
Усреднена посока навятъра 169° (Ю)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 32.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 01 в 00:00
Max. температура 15.8°C на 01 в 13:23
Min. температура 11.8°C на 01 в 00:58
Max. влажност 89% на 01 в 00:00
Min. влажност 68% на 01 в 11:20
Max. атм. налягане 1008.1 hPa на 01 в 10:51
Min. атм. налягане 1005.4 hPa на 01 в 23:27
Max скорост на вятъра 27.8 km/h на 01 в 22:02
Maxскорост на поривите 51.8 km/h от 167°(ЮЮИ) на 01 в 20:56
Max индекс на топлината 15.8°C на 01 в 13:23

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.8°C
Усреднена влажност 87%
Усреднена точка на оросяване 12.7°C
Усреднена атм. налягане 1002.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 21.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 39.5 km/h
Усреднена посока навятъра 160° (ЮЮИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 32.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 02 в 23:59
Max. температура 15.7°C на 02 в 13:36
Min. температура 14.2°C на 02 в 06:31
Max. влажност 90% на 02 в 04:16
Min. влажност 82% на 02 в 13:54
Max. атм. налягане 1005.7 hPa на 02 в 00:28
Min. атм. налягане 999.1 hPa на 02 в 21:03
Max скорост на вятъра 37.0 km/h на 02 в 17:36
Maxскорост на поривите 68.5 km/h от 102°(ИЮИ) на 02 в 21:13
Max индекс на топлината 15.7°C на 02 в 13:36

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.1°C
Усреднена влажност 77%
Усреднена точка на оросяване 10.1°C
Усреднена атм. налягане 1003.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 7.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 13.8 km/h
Усреднена посока навятъра 205° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 32.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 03 в 23:59
Max. температура 16.3°C на 03 в 16:48
Min. температура 11.2°C на 03 в 23:48
Max. влажност 92% на 03 в 07:55
Min. влажност 56% на 03 в 13:40
Max. атм. налягане 1009.2 hPa на 03 в 23:58
Min. атм. налягане 998.1 hPa на 03 в 05:52
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 02 в 00:20
Maxскорост на поривите 50.0 km/h от 163°(ЮЮИ) на 03 в 00:19
Max индекс на топлината 16.3°C на 03 в 16:48

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.1°C
Усреднена влажност 82%
Усреднена точка на оросяване 9.1°C
Усреднена атм. налягане 1010.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 8.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 15.0 km/h
Усреднена посока навятъра 52° (СИ)
Месечни валежи 12.7 mm
Годишни Валежи 45.5 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 04 в 14:26
Max. температура 13.7°C на 04 в 10:18
Min. температура 10.1°C на 04 в 13:22
Max. влажност 91% на 04 в 13:45
Min. влажност 76% на 04 в 10:19
Max. атм. налягане 1011.6 hPa на 04 в 12:14
Min. атм. налягане 1009.1 hPa на 04 в 01:10
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 04 в 23:59
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 05°(С) на 04 в 22:04
Max индекс на топлината 13.7°C на 04 в 10:17

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.1°C
Усреднена влажност 77%
Усреднена точка на оросяване 8.3°C
Усреднена атм. налягане 1011.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 14.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 25.0 km/h
Усреднена посока навятъра 341° (ССЗ)
Месечни валежи 12.7 mm
Годишни Валежи 45.5 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 05 в 23:59
Max. температура 13.2°C на 05 в 14:19
Min. температура 9.8°C на 05 в 23:59
Max. влажност 82% на 05 в 08:00
Min. влажност 71% на 05 в 14:10
Max. атм. налягане 1013.0 hPa на 05 в 11:38
Min. атм. налягане 1009.7 hPa на 05 в 04:09
Max скорост на вятъра 37.0 km/h на 05 в 15:29
Maxскорост на поривите 59.2 km/h от 250°(ЗЮЗ) на 05 в 15:28
Max индекс на топлината 13.2°C на 05 в 14:19

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.3°C
Усреднена влажност 72%
Усреднена точка на оросяване 6.5°C
Усреднена атм. налягане 1010.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 12.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 20.2 km/h
Усреднена посока навятъра 329° (ССЗ)
Месечни валежи 12.7 mm
Годишни Валежи 45.5 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 06 в 23:59
Max. температура 13.8°C на 06 в 14:50
Min. температура 9.3°C на 06 в 03:39
Max. влажност 80% на 06 в 23:46
Min. влажност 56% на 06 в 13:59
Max. атм. налягане 1013.5 hPa на 06 в 21:39
Min. атм. налягане 1008.0 hPa на 06 в 03:48
Max скорост на вятъра 31.5 km/h на 06 в 05:03
Maxскорост на поривите 51.8 km/h от 355°(С) на 06 в 03:53
Max индекс на топлината 13.8°C на 06 в 14:50

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.3°C
Усреднена влажност 74%
Усреднена точка на оросяване 6.8°C
Усреднена атм. налягане 1013.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.5 km/h
Усреднена посока навятъра 341° (ССЗ)
Месечни валежи 12.7 mm
Годишни Валежи 45.5 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 07 в 23:59
Max. температура 14.3°C на 07 в 13:21
Min. температура 9.1°C на 07 в 23:59
Max. влажност 87% на 07 в 23:46
Min. влажност 59% на 07 в 14:06
Max. атм. налягане 1014.5 hPa на 07 в 10:28
Min. атм. налягане 1013.0 hPa на 07 в 03:29
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 07 в 16:20
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 348°(ССЗ) на 07 в 04:57
Max индекс на топлината 14.3°C на 07 в 13:21

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.1°C
Усреднена влажност 80%
Усреднена точка на оросяване 6.8°C
Усреднена атм. налягане 1014.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.9 km/h
Усреднена посока навятъра 322° (СЗ)
Месечни валежи 12.7 mm
Годишни Валежи 45.5 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 08 в 23:59
Max. температура 13.4°C на 08 в 16:02
Min. температура 6.7°C на 08 в 06:49
Max. влажност 90% на 08 в 06:57
Min. влажност 63% на 08 в 16:34
Max. атм. налягане 1016.7 hPa на 08 в 23:59
Min. атм. налягане 1013.3 hPa на 08 в 04:10
Max скорост на вятъра 11.1 km/h на 08 в 20:30
Maxскорост на поривите 16.7 km/h от 022°(ССИ) на 08 в 16:10
Max индекс на топлината 13.4°C на 08 в 16:00

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.2°C
Усреднена влажност 75%
Усреднена точка на оросяване 5.9°C
Усреднена атм. налягане 1017.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.4 km/h
Усреднена посока навятъра 281° (З)
Месечни валежи 12.7 mm
Годишни Валежи 45.5 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 09 в 23:59
Max. температура 15.4°C на 09 в 15:58
Min. температура 7.2°C на 09 в 06:51
Max. влажност 86% на 09 в 05:29
Min. влажност 54% на 09 в 16:13
Max. атм. налягане 1019.5 hPa на 09 в 20:33
Min. атм. налягане 1016.6 hPa на 09 в 00:15
Max скорост на вятъра 11.1 km/h на 09 в 13:35
Maxскорост на поривите 16.7 km/h от 304°(СЗ) на 09 в 05:57
Max индекс на топлината 15.4°C на 09 в 15:58

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.3°C
Усреднена влажност 76%
Усреднена точка на оросяване 7.2°C
Усреднена атм. налягане 1017.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.4 km/h
Усреднена посока навятъра 198° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 12.7 mm
Годишни Валежи 45.5 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 10 в 23:59
Max. температура 15.3°C на 10 в 14:08
Min. температура 6.4°C на 10 в 07:31
Max. влажност 88% на 10 в 07:03
Min. влажност 60% на 10 в 13:34
Max. атм. налягане 1020.0 hPa на 10 в 08:33
Min. атм. налягане 1012.8 hPa на 10 в 23:59
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 10 в 21:39
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 198°(ЮЮЗ) на 10 в 16:12
Max индекс на топлината 15.3°C на 10 в 14:08

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.4°C
Усреднена влажност 70%
Усреднена точка на оросяване 6.8°C
Усреднена атм. налягане 1007.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 14.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 21.6 km/h
Усреднена посока навятъра 262° (З)
Месечни валежи 13.0 mm
Годишни Валежи 45.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 11 в 15:31
Max. температура 16.2°C на 11 в 13:38
Min. температура 7.4°C на 11 в 23:17
Max. влажност 87% на 11 в 04:01
Min. влажност 42% на 11 в 15:38
Max. атм. налягане 1012.8 hPa на 11 в 00:17
Min. атм. налягане 1002.6 hPa на 11 в 14:35
Max скорост на вятъра 59.2 km/h на 11 в 15:37
Maxскорост на поривите 68.5 km/h от 277°(З) на 11 в 15:37
Max индекс на топлината 16.2°C на 11 в 13:38

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.1°C
Усреднена влажност 59%
Усреднена точка на оросяване 1.1°C
Усреднена атм. налягане 1014.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 14.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 25.1 km/h
Усреднена посока навятъра 337° (ССЗ)
Месечни валежи 13.5 mm
Годишни Валежи 46.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 12 в 06:22
Max. температура 11.8°C на 12 в 13:00
Min. температура 7.1°C на 12 в 02:01
Max. влажност 84% на 12 в 02:54
Min. влажност 41% на 12 в 23:37
Max. атм. налягане 1020.6 hPa на 12 в 22:32
Min. атм. налягане 1008.2 hPa на 12 в 00:01
Max скорост на вятъра 35.2 km/h на 12 в 11:34
Maxскорост на поривите 53.7 km/h от 130°(ЮИ) на 12 в 10:06
Max индекс на топлината 11.8°C на 12 в 13:00

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 7.9°C
Усреднена влажност 44%
Усреднена точка на оросяване -3.6°C
Усреднена атм. налягане 1022.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 16.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 30.6 km/h
Усреднена посока навятъра 1° (С)
Месечни валежи 13.5 mm
Годишни Валежи 46.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 13 в 23:59
Max. температура 9.1°C на 13 в 14:01
Min. температура 7.0°C на 13 в 06:52
Max. влажност 51% на 13 в 19:05
Min. влажност 39% на 13 в 20:46
Max. атм. налягане 1026.5 hPa на 13 в 23:50
Min. атм. налягане 1020.4 hPa на 13 в 00:05
Max скорост на вятъра 37.0 km/h на 13 в 15:48
Maxскорост на поривите 77.7 km/h от 251°(ЗЮЗ) на 13 в 15:41
Max индекс на топлината 9.1°C на 13 в 14:01

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.2°C
Усреднена влажност 58%
Усреднена точка на оросяване 2.2°C
Усреднена атм. налягане 1025.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 12.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 20.7 km/h
Усреднена посока навятъра 326° (СЗ)
Месечни валежи 13.5 mm
Годишни Валежи 46.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 14 в 23:59
Max. температура 14.1°C на 14 в 14:18
Min. температура 5.7°C на 14 в 07:27
Max. влажност 74% на 14 в 23:59
Min. влажност 44% на 14 в 10:22
Max. атм. налягане 1026.4 hPa на 14 в 07:15
Min. атм. налягане 1023.0 hPa на 14 в 23:10
Max скорост на вятъра 31.5 km/h на 14 в 14:45
Maxскорост на поривите 50.0 km/h от 320°(СЗ) на 14 в 14:28
Max индекс на топлината 14.1°C на 14 в 13:35

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.1°C
Усреднена влажност 66%
Усреднена точка на оросяване 3.9°C
Усреднена атм. налягане 1022.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 7.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 13.8 km/h
Усреднена посока навятъра 359° (С)
Месечни валежи 14.2 mm
Годишни Валежи 47.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 15 в 14:08
Max. температура 13.3°C на 15 в 10:58
Min. температура 8.4°C на 15 в 05:45
Max. влажност 80% на 15 в 05:04
Min. влажност 43% на 15 в 11:30
Max. атм. налягане 1023.8 hPa на 15 в 23:59
Min. атм. налягане 1020.6 hPa на 15 в 14:55
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 15 в 12:24
Maxскорост на поривите 50.0 km/h от 021°(ССИ) на 15 в 14:08
Max индекс на топлината 13.3°C на 15 в 10:58

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.6°C
Усреднена влажност 56%
Усреднена точка на оросяване 2.2°C
Усреднена атм. налягане 1024.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 6.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.3 km/h
Усреднена посока навятъра 10° (С)
Месечни валежи 14.2 mm
Годишни Валежи 47.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 16 в 23:59
Max. температура 13.8°C на 16 в 15:19
Min. температура 8.7°C на 16 в 06:23
Max. влажност 75% на 16 в 23:49
Min. влажност 45% на 16 в 13:50
Max. атм. налягане 1025.9 hPa на 16 в 10:22
Min. атм. налягане 1023.3 hPa на 16 в 03:51
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 16 в 16:17
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 330°(ССЗ) на 16 в 16:16
Max индекс на топлината 13.8°C на 16 в 15:19

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.2°C
Усреднена влажност 68%
Усреднена точка на оросяване 4.6°C
Усреднена атм. налягане 1023.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.4 km/h
Усреднена посока навятъра 279° (З)
Месечни валежи 14.2 mm
Годишни Валежи 47.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 17 в 23:59
Max. температура 14.2°C на 17 в 15:17
Min. температура 7.0°C на 17 в 06:44
Max. влажност 79% на 17 в 04:43
Min. влажност 49% на 17 в 15:06
Max. атм. налягане 1025.1 hPa на 17 в 08:56
Min. атм. налягане 1022.0 hPa на 17 в 16:35
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 16 в 00:42
Maxскорост на поривите 20.4 km/h от 264°(З) на 17 в 00:42
Max индекс на топлината 14.2°C на 17 в 15:17

Натиснете тук за 24 часова графика за деня18 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.5°C
Усреднена влажност 68%
Усреднена точка на оросяване 4.6°C
Усреднена атм. налягане 1020.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.0 km/h
Усреднена посока навятъра 264° (З)
Месечни валежи 14.2 mm
Годишни Валежи 47.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 18 в 23:59
Max. температура 15.7°C на 18 в 16:17
Min. температура 5.6°C на 18 в 06:32
Max. влажност 79% на 18 в 23:47
Min. влажност 45% на 18 в 16:32
Max. атм. налягане 1022.7 hPa на 18 в 00:01
Min. атм. налягане 1019.3 hPa на 18 в 16:36
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 18 в 13:04
Maxскорост на поривите 16.7 km/h от 248°(ЗЮЗ) на 18 в 12:17
Max индекс на топлината 15.7°C на 18 в 16:17

Натиснете тук за 24 часова графика за деня19 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.0°C
Усреднена влажност 78%
Усреднена точка на оросяване 7.3°C
Усреднена атм. налягане 1018.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.0 km/h
Усреднена посока навятъра 138° (ЮИ)
Месечни валежи 14.2 mm
Годишни Валежи 47.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 19 в 23:59
Max. температура 15.9°C на 19 в 14:31
Min. температура 7.2°C на 19 в 06:45
Max. влажност 88% на 19 в 23:48
Min. влажност 66% на 19 в 16:05
Max. атм. налягане 1019.9 hPa на 19 в 00:08
Min. атм. налягане 1017.6 hPa на 19 в 16:54
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 19 в 15:21
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 209°(ЮЮЗ) на 19 в 14:35
Max индекс на топлината 15.9°C на 19 в 14:31

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Февруари 2019 до днес 19
Усреднена температура 11.2°C
Усреднена влажност 71%
Усреднена точка на оросяване 5.9°C
Усреднена атм. налягане 1015.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 9.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 15.6 km/h
Усреднена посока навятъра 322° (СЗ)
Месечни валежи 14.2 mm
Годишни Валежи 47.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 04 в 14:26
Max. температура 16.3°C на 03 в 16:48
Min. температура 5.6°C на 18 в 06:32
Max. влажност 92% на 03 в 07:55
Min. влажност 39% на 13 в 20:46
Max. атм. налягане 1026.5 hPa на 13 в 23:50
Min. атм. налягане 998.1 hPa на 03 в 05:52
Max скорост на вятъра 59.2 kmh от 277°(З) на 11 в 15:37
Maxскорост на поривите 77.7 km/h от 023°(ССИ) на 13 в 15:41
Max индекс на топлината 16.3°C на 03 в 16:48
Avg daily max temp14.3°C
Avg daily min temp8.4°C
Growing degrees days :44.1GDD
Corn growing degrees days:375.4 GDD


Превалявания Общо
12.7 mm на 4
00.3 mm на 11
00.5 mm на 12
00.8 mm на 15