^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Септември 20191 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 26.5°C
Усреднена влажност 74%
Усреднена точка на оросяване 21.2°C
Усреднена атм. налягане 1008.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.7 km/h
Усреднена посока навятъра 256° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 168.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 01 в 00:00
Max. температура 30.3°C на 01 в 14:31
Min. температура 23.3°C на 01 в 06:40
Max. влажност 85% на 01 в 06:44
Min. влажност 47% на 01 в 14:33
Max. атм. налягане 1009.4 hPa на 01 в 00:15
Min. атм. налягане 1006.5 hPa на 01 в 14:55
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 01 в 18:39
Maxскорост на поривите 24.1 km/h от 242°(ЗЮЗ) на 01 в 17:04
Max индекс на топлината 31.7°C на 01 в 14:48

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 26.4°C
Усреднена влажност 72%
Усреднена точка на оросяване 20.9°C
Усреднена атм. налягане 1008.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.6 km/h
Усреднена посока навятъра 108° (ИЮИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 168.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 02 в 23:59
Max. температура 29.6°C на 02 в 14:44
Min. температура 24.3°C на 02 в 23:59
Max. влажност 83% на 02 в 08:18
Min. влажност 56% на 02 в 16:11
Max. атм. налягане 1009.6 hPa на 02 в 22:47
Min. атм. налягане 1007.4 hPa на 02 в 04:42
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 02 в 16:14
Maxскорост на поривите 24.1 km/h от 229°(ЮЗ) на 02 в 16:56
Max индекс на топлината 32.5°C на 02 в 14:24

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 24.9°C
Усреднена влажност 77%
Усреднена точка на оросяване 20.6°C
Усреднена атм. налягане 1009.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.4 km/h
Усреднена посока навятъра 9° (С)
Месечни валежи 0.5 mm
Годишни Валежи 168.9 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 03 в 18:21
Max. температура 28.4°C на 03 в 11:13
Min. температура 22.8°C на 03 в 07:12
Max. влажност 86% на 03 в 18:44
Min. влажност 60% на 03 в 14:57
Max. атм. налягане 1011.1 hPa на 03 в 23:03
Min. атм. налягане 1008.7 hPa на 03 в 04:17
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 03 в 14:07
Maxскорост на поривите 37.0 km/h от 043°(СИ) на 03 в 14:07
Max индекс на топлината 30.6°C на 03 в 11:10

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 25.3°C
Усреднена влажност 67%
Усреднена точка на оросяване 18.5°C
Усреднена атм. налягане 1009.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 7.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 13.1 km/h
Усреднена посока навятъра 335° (ССЗ)
Месечни валежи 0.5 mm
Годишни Валежи 168.9 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 04 в 23:59
Max. температура 29.2°C на 04 в 16:08
Min. температура 22.7°C на 04 в 06:38
Max. влажност 82% на 04 в 02:03
Min. влажност 51% на 04 в 16:13
Max. атм. налягане 1010.9 hPa на 04 в 00:45
Min. атм. налягане 1008.1 hPa на 04 в 17:01
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 04 в 11:19
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 317°(СЗ) на 04 в 17:20
Max индекс на топлината 30.2°C на 04 в 16:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 25.2°C
Усреднена влажност 69%
Усреднена точка на оросяване 19.0°C
Усреднена атм. налягане 1007.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 6.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.0 km/h
Усреднена посока навятъра 277° (З)
Месечни валежи 0.5 mm
Годишни Валежи 168.9 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 05 в 23:59
Max. температура 29.3°C на 05 в 16:41
Min. температура 22.6°C на 05 в 05:19
Max. влажност 77% на 05 в 23:59
Min. влажност 53% на 05 в 15:51
Max. атм. налягане 1009.0 hPa на 05 в 00:05
Min. атм. налягане 1006.2 hPa на 05 в 16:10
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 05 в 13:14
Maxскорост на поривите 24.1 km/h от 282°(ЗСЗ) на 05 в 13:17
Max индекс на топлината 30.7°C на 05 в 16:41

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 25.7°C
Усреднена влажност 71%
Усреднена точка на оросяване 19.9°C
Усреднена атм. налягане 1009.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.6 km/h
Усреднена посока навятъра 237° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 0.5 mm
Годишни Валежи 168.9 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 06 в 23:59
Max. температура 30.5°C на 06 в 16:07
Min. температура 21.8°C на 06 в 05:57
Max. влажност 81% на 06 в 06:18
Min. влажност 46% на 06 в 16:55
Max. атм. налягане 1010.2 hPa на 06 в 23:12
Min. атм. налягане 1007.9 hPa на 06 в 00:09
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 06 в 19:07
Maxскорост на поривите 24.1 km/h от 182°(Ю) на 06 в 17:52
Max индекс на топлината 31.7°C на 06 в 16:02

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 26.0°C
Усреднена влажност 70%
Усреднена точка на оросяване 19.8°C
Усреднена атм. налягане 1009.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.1 km/h
Усреднена посока навятъра 215° (ЮЗ)
Месечни валежи 0.5 mm
Годишни Валежи 168.9 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 07 в 23:59
Max. температура 29.2°C на 07 в 14:03
Min. температура 23.2°C на 07 в 12:24
Max. влажност 88% на 07 в 07:16
Min. влажност 49% на 07 в 22:25
Max. атм. налягане 1010.7 hPa на 07 в 10:22
Min. атм. налягане 1009.0 hPa на 07 в 04:42
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 07 в 21:51
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 297°(ЗСЗ) на 07 в 21:57
Max индекс на топлината 31.3°C на 07 в 14:32

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 25.1°C
Усреднена влажност 67%
Усреднена точка на оросяване 18.3°C
Усреднена атм. налягане 1010.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 7.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 13.5 km/h
Усреднена посока навятъра 262° (З)
Месечни валежи 0.5 mm
Годишни Валежи 168.9 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 08 в 23:59
Max. температура 28.6°C на 08 в 14:54
Min. температура 22.4°C на 08 в 03:22
Max. влажност 85% на 08 в 03:54
Min. влажност 49% на 08 в 14:48
Max. атм. налягане 1011.7 hPa на 08 в 10:05
Min. атм. налягане 1009.9 hPa на 08 в 17:02
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 08 в 23:53
Maxскорост на поривите 33.3 km/h от 178°(Ю) на 08 в 17:02
Max индекс на топлината 29.4°C на 08 в 16:36

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 24.8°C
Усреднена влажност 63%
Усреднена точка на оросяване 17.1°C
Усреднена атм. налягане 1010.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.6 km/h
Усреднена посока навятъра 260° (З)
Месечни валежи 0.5 mm
Годишни Валежи 168.9 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 09 в 23:59
Max. температура 28.7°C на 09 в 17:39
Min. температура 20.7°C на 09 в 05:55
Max. влажност 78% на 09 в 05:36
Min. влажност 43% на 09 в 13:22
Max. атм. налягане 1011.0 hPa на 09 в 23:40
Min. атм. налягане 1008.9 hPa на 09 в 18:51
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 09 в 20:23
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 261°(З) на 09 в 20:19
Max индекс на топлината 29.7°C на 09 в 17:39

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 24.9°C
Усреднена влажност 61%
Усреднена точка на оросяване 16.6°C
Усреднена атм. налягане 1010.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.2 km/h
Усреднена посока навятъра 50° (СИ)
Месечни валежи 0.5 mm
Годишни Валежи 168.9 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 10 в 23:59
Max. температура 28.3°C на 10 в 15:35
Min. температура 21.8°C на 10 в 06:38
Max. влажност 79% на 10 в 05:54
Min. влажност 45% на 10 в 17:33
Max. атм. налягане 1011.4 hPa на 10 в 10:32
Min. атм. налягане 1009.0 hPa на 10 в 17:51
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 10 в 17:54
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 099°(И) на 10 в 19:11
Max индекс на топлината 28.3°C на 10 в 15:35

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 24.8°C
Усреднена влажност 60%
Усреднена точка на оросяване 16.4°C
Усреднена атм. налягане 1013.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.6 km/h
Усреднена посока навятъра 42° (СИ)
Месечни валежи 1.0 mm
Годишни Валежи 169.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 11 в 14:37
Max. температура 28.2°C на 11 в 13:05
Min. температура 23.1°C на 11 в 23:59
Max. влажност 72% на 11 в 23:59
Min. влажност 48% на 11 в 13:04
Max. атм. налягане 1017.0 hPa на 11 в 23:28
Min. атм. налягане 1010.6 hPa на 11 в 04:21
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 11 в 11:15
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 336°(ССЗ) на 11 в 11:13
Max индекс на топлината 28.5°C на 11 в 13:05

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 25.2°C
Усреднена влажност 60%
Усреднена точка на оросяване 16.4°C
Усреднена атм. налягане 1018.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 8.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 14.1 km/h
Усреднена посока навятъра 324° (СЗ)
Месечни валежи 1.0 mm
Годишни Валежи 169.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 12 в 23:59
Max. температура 29.5°C на 12 в 15:07
Min. температура 22.0°C на 12 в 08:10
Max. влажност 77% на 12 в 05:01
Min. влажност 37% на 12 в 15:51
Max. атм. налягане 1020.4 hPa на 12 в 22:59
Min. атм. налягане 1016.8 hPa на 12 в 03:40
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 12 в 18:29
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 302°(ЗСЗ) на 12 в 18:29
Max индекс на топлината 29.0°C на 12 в 14:02

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 25.3°C
Усреднена влажност 59%
Усреднена точка на оросяване 16.2°C
Усреднена атм. налягане 1020.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 10.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 19.5 km/h
Усреднена посока навятъра 338° (ССЗ)
Месечни валежи 1.0 mm
Годишни Валежи 169.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 13 в 23:59
Max. температура 29.6°C на 13 в 14:56
Min. температура 22.4°C на 13 в 06:19
Max. влажност 79% на 13 в 05:54
Min. влажност 36% на 13 в 15:01
Max. атм. налягане 1021.9 hPa на 13 в 10:29
Min. атм. налягане 1019.5 hPa на 13 в 16:13
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 13 в 18:03
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 360°(С) на 13 в 18:02
Max индекс на топлината 28.9°C на 13 в 14:24

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 25.1°C
Усреднена влажност 58%
Усреднена точка на оросяване 16.0°C
Усреднена атм. налягане 1019.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 9.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 18.1 km/h
Усреднена посока навятъра 346° (ССЗ)
Месечни валежи 1.0 mm
Годишни Валежи 169.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 14 в 23:59
Max. температура 29.2°C на 14 в 16:11
Min. температура 22.2°C на 14 в 06:01
Max. влажност 77% на 14 в 06:16
Min. влажност 39% на 14 в 18:17
Max. атм. налягане 1020.9 hPa на 14 в 11:09
Min. атм. налягане 1018.3 hPa на 14 в 16:58
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 14 в 02:43
Maxскорост на поривите 37.0 km/h от 028°(ССИ) на 14 в 02:34
Max индекс на топлината 29.0°C на 14 в 16:11

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 25.5°C
Усреднена влажност 59%
Усреднена точка на оросяване 16.7°C
Усреднена атм. налягане 1018.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 6.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.1 km/h
Усреднена посока навятъра 18° (ССИ)
Месечни валежи 1.0 mm
Годишни Валежи 169.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 15 в 23:59
Max. температура 29.7°C на 15 в 13:37
Min. температура 22.3°C на 15 в 06:11
Max. влажност 74% на 15 в 08:02
Min. влажност 41% на 15 в 12:58
Max. атм. налягане 1019.4 hPa на 15 в 11:19
Min. атм. налягане 1016.7 hPa на 15 в 18:50
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 15 в 14:19
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 289°(ЗСЗ) на 15 в 09:50
Max индекс на топлината 30.0°C на 15 в 13:59

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 24.3°C
Усреднена влажност 63%
Усреднена точка на оросяване 16.7°C
Усреднена атм. налягане 1014.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.7 km/h
Усреднена посока навятъра 248° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 1.0 mm
Годишни Валежи 169.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 16 в 23:59
Max. температура 28.3°C на 16 в 14:47
Min. температура 19.9°C на 16 в 06:06
Max. влажност 74% на 16 в 23:59
Min. влажност 52% на 16 в 14:48
Max. атм. налягане 1017.1 hPa на 16 в 00:16
Min. атм. налягане 1012.6 hPa на 16 в 18:52
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 16 в 15:30
Maxскорост на поривите 20.4 km/h от 245°(ЗЮЗ) на 16 в 15:23
Max индекс на топлината 29.2°C на 16 в 14:46

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 24.4°C
Усреднена влажност 72%
Усреднена точка на оросяване 18.9°C
Усреднена атм. налягане 1011.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.4 km/h
Усреднена посока навятъра 208° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 1.0 mm
Годишни Валежи 169.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 17 в 23:59
Max. температура 29.2°C на 17 в 15:56
Min. температура 19.9°C на 17 в 06:11
Max. влажност 85% на 17 в 06:28
Min. влажност 51% на 17 в 16:04
Max. атм. налягане 1013.3 hPa на 17 в 00:07
Min. атм. налягане 1010.5 hPa на 17 в 18:00
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 17 в 16:14
Maxскорост на поривите 27.8 km/h от 148°(ЮЮИ) на 17 в 16:13
Max индекс на топлината 30.3°C на 17 в 15:58

Натиснете тук за 24 часова графика за деня18 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 25.3°C
Усреднена влажност 76%
Усреднена точка на оросяване 20.5°C
Усреднена атм. налягане 1010.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.6 km/h
Усреднена посока навятъра 145° (ЮИ)
Месечни валежи 1.0 mm
Годишни Валежи 169.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 18 в 23:59
Max. температура 29.8°C на 18 в 13:51
Min. температура 22.5°C на 18 в 05:51
Max. влажност 87% на 18 в 05:54
Min. влажност 47% на 18 в 13:50
Max. атм. налягане 1011.7 hPa на 18 в 21:39
Min. атм. налягане 1009.9 hPa на 18 в 03:51
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 18 в 15:38
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 186°(Ю) на 18 в 15:41
Max индекс на топлината 31.2°C на 18 в 13:05

Натиснете тук за 24 часова графика за деня19 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 22.9°C
Усреднена влажност 80%
Усреднена точка на оросяване 19.2°C
Усреднена атм. налягане 1011.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.7 km/h
Усреднена посока навятъра 360° (С)
Месечни валежи 7.9 mm
Годишни Валежи 176.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 19 в 18:53
Max. температура 27.7°C на 19 в 11:25
Min. температура 19.0°C на 19 в 17:57
Max. влажност 90% на 19 в 18:23
Min. влажност 60% на 19 в 15:52
Max. атм. налягане 1013.5 hPa на 19 в 23:36
Min. атм. налягане 1010.3 hPa на 19 в 06:20
Max скорост на вятъра 42.6 km/h на 19 в 16:33
Maxскорост на поривите 62.9 km/h от 279°(З) на 19 в 16:28
Max индекс на топлината 29.9°C на 19 в 11:24

Натиснете тук за 24 часова графика за деня20 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 21.0°C
Усреднена влажност 63%
Усреднена точка на оросяване 13.2°C
Усреднена атм. налягане 1015.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 9.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 16.2 km/h
Усреднена посока навятъра 337° (ССЗ)
Месечни валежи 7.9 mm
Годишни Валежи 176.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 20 в 23:59
Max. температура 23.4°C на 20 в 16:04
Min. температура 17.4°C на 20 в 23:59
Max. влажност 84% на 20 в 00:03
Min. влажност 42% на 20 в 14:00
Max. атм. налягане 1018.3 hPa на 20 в 21:07
Min. атм. налягане 1013.0 hPa на 20 в 01:45
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 20 в 13:59
Maxскорост на поривите 40.7 km/h от 188°(Ю) на 20 в 12:04
Max индекс на топлината 25.2°C на 20 в 16:04

Натиснете тук за 24 часова графика за деня21 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 20.8°C
Усреднена влажност 56%
Усреднена точка на оросяване 11.6°C
Усреднена атм. налягане 1018.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 6.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.8 km/h
Усреднена посока навятъра 335° (ССЗ)
Месечни валежи 7.9 mm
Годишни Валежи 176.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 21 в 23:59
Max. температура 26.3°C на 21 в 16:44
Min. температура 16.7°C на 21 в 07:15
Max. влажност 71% на 21 в 23:59
Min. влажност 39% на 21 в 13:07
Max. атм. налягане 1019.2 hPa на 21 в 10:32
Min. атм. налягане 1017.6 hPa на 21 в 17:59
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 21 в 14:00
Maxскорост на поривите 22.2 km/h от 360°(С) на 21 в 10:51
Max индекс на топлината 26.6°C на 21 в 16:44

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Септември 2019 до днес 21
Усреднена температура 24.7°C
Усреднена влажност 66%
Усреднена точка на оросяване 17.8°C
Усреднена атм. налягане 1012.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.2 km/h
Усреднена посока навятъра 326° (СЗ)
Месечни валежи 7.9 mm
Годишни Валежи 464.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 19 в 18:53
Max. температура 30.5°C на 06 в 16:07
Min. температура 16.7°C на 21 в 07:15
Max. влажност 90% на 19 в 18:23
Min. влажност 36% на 13 в 15:01
Max. атм. налягане 1021.9 hPa на 13 в 10:29
Min. атм. налягане 1006.2 hPa на 05 в 16:10
Max скорост на вятъра 42.6 kmh от 289°(ЗСЗ) на 19 в 16:33
Maxскорост на поривите 62.9 km/h от 293°(ЗСЗ) на 19 в 16:28
Max индекс на топлината 32.5°C на 02 в 14:24
Avg daily max temp28.7°C
Avg daily min temp21.6°C
Growing degrees days :317.6GDD
Corn growing degrees days:664.0 GDD


Превалявания Общо
00.5 mm на 3
00.5 mm на 11
06.9 mm на 19