^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Април 20181 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.9°C
Усреднена влажност 64%
Усреднена точка на оросяване 7.1°C
Усреднена атм. налягане 1004.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 15.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 21.8 km/h
Усреднена посока навятъра 306° (СЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 69.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 01 в 00:00
Max. температура 17.7°C на 01 в 16:43
Min. температура 11.7°C на 01 в 00:00
Max. влажност 76% на 01 в 23:59
Min. влажност 41% на 01 в 16:49
Max. атм. налягане 1010.7 hPa на 01 в 23:37
Min. атм. налягане 1000.5 hPa на 01 в 03:55
Max скорост на вятъра 38.9 km/h на 01 в 12:57
Maxскорост на поривите 48.1 km/h от 297°(ЗСЗ) на 01 в 04:02
Max индекс на топлината 17.7°C на 01 в 16:43

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.4°C
Усреднена влажност 68%
Усреднена точка на оросяване 7.3°C
Усреднена атм. налягане 1014.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.7 km/h
Усреднена посока навятъра 278° (З)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 69.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 02 в 23:59
Max. температура 18.3°C на 02 в 15:56
Min. температура 8.2°C на 02 в 07:11
Max. влажност 84% на 02 в 07:20
Min. влажност 41% на 02 в 16:47
Max. атм. налягане 1017.2 hPa на 02 в 23:05
Min. атм. налягане 1010.7 hPa на 02 в 00:01
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 02 в 17:15
Maxскорост на поривите 24.1 km/h от 283°(ЗСЗ) на 02 в 17:42
Max индекс на топлината 18.3°C на 02 в 15:56
24 Hour Graph of this day is not available (20180402.gif)3 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.8°C
Усреднена влажност 81%
Усреднена точка на оросяване 10.4°C
Усреднена атм. налягане 1016.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 8.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 14.4 km/h
Усреднена посока навятъра 181° (Ю)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 69.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 03 в 23:59
Max. температура 17.0°C на 03 в 13:02
Min. температура 10.4°C на 03 в 06:23
Max. влажност 92% на 03 в 07:46
Min. влажност 56% на 03 в 12:29
Max. атм. налягане 1018.1 hPa на 03 в 11:38
Min. атм. налягане 1015.6 hPa на 03 в 05:23
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 03 в 14:56
Maxскорост на поривите 37.0 km/h от 092°(И) на 03 в 14:21
Max индекс на топлината 17.0°C на 03 в 13:02

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.6°C
Усреднена влажност 83%
Усреднена точка на оросяване 11.6°C
Усреднена атм. налягане 1016.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 8.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 15.7 km/h
Усреднена посока навятъра 198° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 0.3 mm
Годишни Валежи 69.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 04 в 21:20
Max. температура 16.7°C на 04 в 14:52
Min. температура 13.3°C на 04 в 04:38
Max. влажност 91% на 04 в 23:59
Min. влажност 74% на 04 в 14:27
Max. атм. налягане 1017.7 hPa на 04 в 11:45
Min. атм. налягане 1014.7 hPa на 04 в 21:34
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 04 в 14:01
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 217°(ЮЗ) на 04 в 10:59
Max индекс на топлината 16.7°C на 04 в 14:52

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.0°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 12.5°C
Усреднена атм. налягане 1010.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.4 km/h
Усреднена посока навятъра 200° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 0.8 mm
Годишни Валежи 69.9 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 05 в 21:34
Max. температура 17.9°C на 05 в 16:17
Min. температура 13.6°C на 05 в 07:11
Max. влажност 93% на 05 в 07:02
Min. влажност 73% на 05 в 16:36
Max. атм. налягане 1015.2 hPa на 05 в 00:12
Min. атм. налягане 1007.5 hPa на 05 в 16:21
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 05 в 10:01
Maxскорост на поривите 27.8 km/h от 211°(ЮЮЗ) на 05 в 11:48
Max индекс на топлината 17.9°C на 05 в 16:17

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.7°C
Усреднена влажност 64%
Усреднена точка на оросяване 8.6°C
Усреднена атм. налягане 1011.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 15.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 24.2 km/h
Усреднена посока навятъра 7° (С)
Месечни валежи 0.8 mm
Годишни Валежи 69.9 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 06 в 23:59
Max. температура 19.2°C на 06 в 15:54
Min. температура 12.9°C на 06 в 02:19
Max. влажност 82% на 06 в 03:35
Min. влажност 45% на 06 в 17:30
Max. атм. налягане 1012.9 hPa на 06 в 21:32
Min. атм. налягане 1010.0 hPa на 06 в 03:47
Max скорост на вятъра 33.3 km/h на 06 в 08:37
Maxскорост на поривите 53.7 km/h от 036°(СИ) на 06 в 15:25
Max индекс на топлината 19.2°C на 06 в 15:54

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.9°C
Усреднена влажност 53%
Усреднена точка на оросяване 7.0°C
Усреднена атм. налягане 1013.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 7.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 13.0 km/h
Усреднена посока навятъра 21° (ССИ)
Месечни валежи 0.8 mm
Годишни Валежи 69.9 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 07 в 23:59
Max. температура 22.9°C на 07 в 15:59
Min. температура 12.5°C на 07 в 06:18
Max. влажност 68% на 07 в 06:21
Min. влажност 39% на 07 в 16:03
Max. атм. налягане 1014.9 hPa на 07 в 23:48
Min. атм. налягане 1012.5 hPa на 07 в 00:09
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 06 в 00:24
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 09°(С) на 07 в 00:17
Max индекс на топлината 25.3°C на 07 в 11:51

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.8°C
Усреднена влажност 62%
Усреднена точка на оросяване 8.2°C
Усреднена атм. налягане 1012.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.6 km/h
Усреднена посока навятъра 233° (ЮЗ)
Месечни валежи 0.8 mm
Годишни Валежи 69.9 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 08 в 23:59
Max. температура 22.2°C на 08 в 15:52
Min. температура 11.4°C на 08 в 06:54
Max. влажност 83% на 08 в 23:59
Min. влажност 40% на 08 в 15:53
Max. атм. налягане 1015.0 hPa на 08 в 00:44
Min. атм. налягане 1010.3 hPa на 08 в 22:10
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 08 в 20:12
Maxскорост на поривите 22.2 km/h от 185°(Ю) на 08 в 18:01
Max индекс на топлината 25.3°C на 08 в 18:15

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.6°C
Усреднена влажност 82%
Усреднена точка на оросяване 12.4°C
Усреднена атм. налягане 1008.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 8.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 15.5 km/h
Усреднена посока навятъра 178° (Ю)
Месечни валежи 0.8 mm
Годишни Валежи 69.9 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 09 в 23:59
Max. температура 17.9°C на 09 в 15:27
Min. температура 12.6°C на 09 в 05:46
Max. влажност 92% на 09 в 23:59
Min. влажност 66% на 09 в 10:27
Max. атм. налягане 1010.5 hPa на 09 в 00:04
Min. атм. налягане 1007.9 hPa на 09 в 15:34
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 09 в 11:03
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 229°(ЮЗ) на 09 в 10:30
Max индекс на топлината 17.9°C на 09 в 15:27

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.9°C
Усреднена влажност 75%
Усреднена точка на оросяване 10.4°C
Усреднена атм. налягане 1009.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 3.7 km/h
Усреднена посока навятъра 304° (СЗ)
Месечни валежи 1.0 mm
Годишни Валежи 70.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 10 в 06:03
Max. температура 17.2°C на 10 в 17:32
Min. температура 12.3°C на 10 в 07:03
Max. влажност 93% на 10 в 03:23
Min. влажност 59% на 10 в 13:40
Max. атм. налягане 1011.2 hPa на 10 в 11:23
Min. атм. налягане 1008.1 hPa на 10 в 23:27
Max скорост на вятъра 9.3 km/h на 10 в 15:33
Maxскорост на поривите 13.0 km/h от 294°(ЗСЗ) на 10 в 15:31
Max индекс на топлината 17.2°C на 10 в 17:32

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.4°C
Усреднена влажност 76%
Усреднена точка на оросяване 11.1°C
Усреднена атм. налягане 1006.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.5 km/h
Усреднена посока навятъра 176° (Ю)
Месечни валежи 1.0 mm
Годишни Валежи 70.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 11 в 23:59
Max. температура 19.3°C на 11 в 13:37
Min. температура 11.9°C на 11 в 05:45
Max. влажност 91% на 11 в 23:59
Min. влажност 53% на 11 в 13:38
Max. атм. налягане 1008.5 hPa на 11 в 00:03
Min. атм. налягане 1005.2 hPa на 11 в 18:00
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 11 в 14:30
Maxскорост на поривите 27.8 km/h от 186°(Ю) на 11 в 14:29
Max индекс на топлината 19.3°C на 11 в 13:37

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.6°C
Усреднена влажност 83%
Усреднена точка на оросяване 13.5°C
Усреднена атм. налягане 1005.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.4 km/h
Усреднена посока навятъра 183° (Ю)
Месечни валежи 1.0 mm
Годишни Валежи 70.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 12 в 23:59
Max. температура 20.4°C на 12 в 12:37
Min. температура 13.6°C на 12 в 07:02
Max. влажност 94% на 12 в 08:32
Min. влажност 56% на 12 в 12:08
Max. атм. налягане 1007.0 hPa на 12 в 23:57
Min. атм. налягане 1003.7 hPa на 12 в 17:00
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 12 в 17:07
Maxскорост на поривите 35.2 km/h от 157°(ЮЮИ) на 12 в 15:40
Max индекс на топлината 24.7°C на 12 в 12:28

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 17.1°C
Усреднена влажност 77%
Усреднена точка на оросяване 12.6°C
Усреднена атм. налягане 1011.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.2 km/h
Усреднена посока навятъра 314° (СЗ)
Месечни валежи 1.0 mm
Годишни Валежи 70.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 13 в 23:59
Max. температура 21.7°C на 13 в 18:14
Min. температура 13.2°C на 13 в 06:17
Max. влажност 95% на 13 в 10:37
Min. влажност 47% на 13 в 15:07
Max. атм. налягане 1014.4 hPa на 13 в 23:59
Min. атм. налягане 1007.0 hPa на 13 в 00:02
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 13 в 15:23
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 107°(ИЮИ) на 13 в 17:57
Max индекс на топлината 25.1°C на 13 в 15:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 18.8°C
Усреднена влажност 50%
Усреднена точка на оросяване 7.4°C
Усреднена атм. налягане 1013.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.2 km/h
Усреднена посока навятъра 78° (ИСИ)
Месечни валежи 1.0 mm
Годишни Валежи 70.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 14 в 23:59
Max. температура 23.9°C на 14 в 14:14
Min. температура 14.4°C на 14 в 06:27
Max. влажност 80% на 14 в 07:00
Min. влажност 25% на 14 в 15:12
Max. атм. налягане 1015.3 hPa на 14 в 10:00
Min. атм. налягане 1009.9 hPa на 14 в 23:28
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 14 в 16:46
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 096°(И) на 14 в 17:04
Max индекс на топлината 25.3°C на 14 в 11:32

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 18.8°C
Усреднена влажност 63%
Усреднена точка на оросяване 11.5°C
Усреднена атм. налягане 1006.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 6.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.2 km/h
Усреднена посока навятъра 142° (ЮИ)
Месечни валежи 1.0 mm
Годишни Валежи 70.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 15 в 23:59
Max. температура 21.9°C на 15 в 16:19
Min. температура 15.9°C на 15 в 04:44
Max. влажност 81% на 15 в 23:59
Min. влажност 43% на 15 в 02:43
Max. атм. налягане 1010.8 hPa на 15 в 00:46
Min. атм. налягане 1002.3 hPa на 15 в 17:03
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 15 в 10:17
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 110°(ИЮИ) на 15 в 10:16
Max индекс на топлината 24.7°C на 15 в 18:56

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 17.1°C
Усреднена влажност 87%
Усреднена точка на оросяване 14.9°C
Усреднена атм. налягане 1006.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.9 km/h
Усреднена посока навятъра 193° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 1.0 mm
Годишни Валежи 70.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 16 в 23:59
Max. температура 20.5°C на 16 в 14:01
Min. температура 15.2°C на 16 в 06:47
Max. влажност 95% на 16 в 09:15
Min. влажност 71% на 16 в 16:07
Max. атм. налягане 1011.1 hPa на 16 в 23:51
Min. атм. налягане 1003.6 hPa на 16 в 02:23
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 16 в 16:06
Maxскорост на поривите 27.8 km/h от 230°(ЮЗ) на 16 в 16:14
Max индекс на топлината 22.7°C на 16 в 14:01

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 17.1°C
Усреднена влажност 84%
Усреднена точка на оросяване 14.4°C
Усреднена атм. налягане 1013.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.7 km/h
Усреднена посока навятъра 310° (СЗ)
Месечни валежи 1.0 mm
Годишни Валежи 70.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 17 в 23:59
Max. температура 21.6°C на 17 в 14:19
Min. температура 15.2°C на 17 в 04:48
Max. влажност 93% на 17 в 07:54
Min. влажност 67% на 17 в 14:21
Max. атм. налягане 1016.6 hPa на 17 в 21:58
Min. атм. налягане 1011.0 hPa на 17 в 00:02
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 17 в 22:18
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 355°(С) на 17 в 22:17
Max индекс на топлината 23.7°C на 17 в 14:20

Натиснете тук за 24 часова графика за деня18 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 19.2°C
Усреднена влажност 68%
Усреднена точка на оросяване 12.8°C
Усреднена атм. налягане 1017.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 7.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.8 km/h
Усреднена посока навятъра 15° (ССИ)
Месечни валежи 1.0 mm
Годишни Валежи 70.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 18 в 23:59
Max. температура 24.1°C на 18 в 13:57
Min. температура 15.5°C на 18 в 06:48
Max. влажност 88% на 18 в 02:13
Min. влажност 47% на 18 в 14:10
Max. атм. налягане 1019.3 hPa на 18 в 22:18
Min. атм. налягане 1016.4 hPa на 18 в 00:01
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 18 в 19:31
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 05°(С) на 18 в 19:29
Max индекс на топлината 25.4°C на 18 в 13:39

Натиснете тук за 24 часова графика за деня19 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 20.3°C
Усреднена влажност 59%
Усреднена точка на оросяване 12.0°C
Усреднена атм. налягане 1018.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 7.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 12.2 km/h
Усреднена посока навятъра 34° (ССИ)
Месечни валежи 1.0 mm
Годишни Валежи 70.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 19 в 23:59
Max. температура 24.2°C на 19 в 14:17
Min. температура 17.0°C на 19 в 06:23
Max. влажност 77% на 19 в 06:46
Min. влажност 46% на 19 в 18:25
Max. атм. налягане 1020.3 hPa на 19 в 10:37
Min. атм. налягане 1017.5 hPa на 19 в 23:59
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 19 в 10:28
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 064°(ИСИ) на 19 в 11:31
Max индекс на топлината 25.5°C на 19 в 14:17

Натиснете тук за 24 часова графика за деня20 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 21.5°C
Усреднена влажност 48%
Усреднена точка на оросяване 9.6°C
Усреднена атм. налягане 1014.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 8.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 14.4 km/h
Усреднена посока навятъра 5° (С)
Месечни валежи 1.0 mm
Годишни Валежи 70.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 20 в 23:59
Max. температура 26.8°C на 20 в 15:32
Min. температура 16.9°C на 20 в 04:20
Max. влажност 70% на 20 в 04:22
Min. влажност 29% на 20 в 15:32
Max. атм. налягане 1017.6 hPa на 20 в 00:35
Min. атм. налягане 1012.6 hPa на 20 в 19:06
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 20 в 17:14
Maxскорост на поривите 35.2 km/h от 030°(ССИ) на 20 в 19:15
Max индекс на топлината 26.3°C на 20 в 15:31

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Април 2018 до днес 20
Усреднена температура 16.6°C
Усреднена влажност 71%
Усреднена точка на оросяване 10.8°C
Усреднена атм. налягане 1011.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 6.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.4 km/h
Усреднена посока навятъра 313° (СЗ)
Месечни валежи 1.0 mm
Годишни Валежи 262.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 10 в 06:03
Max. температура 26.8°C на 20 в 15:32
Min. температура 8.2°C на 02 в 07:11
Max. влажност 95% на 16 в 09:15
Min. влажност 25% на 14 в 15:12
Max. атм. налягане 1020.3 hPa на 19 в 10:37
Min. атм. налягане 1000.5 hPa на 01 в 03:55
Max скорост на вятъра 38.9 kmh от 302°(ЗСЗ) на 01 в 12:57
Maxскорост на поривите 53.7 km/h от 023°(ССИ) на 06 в 15:25
Max индекс на топлината 26.3°C на 20 в 15:31
Avg daily max temp20.6°C
Avg daily min temp13.4°C
Growing degrees days :140.6GDD
Corn growing degrees days:491.7 GDD


Превалявания Общо
00.3 mm на 4
00.5 mm на 5
00.3 mm на 10