Κανείς σεισμός μεγέθους 1.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 200 km (124 mi) αναφέρθηκε τις τελευταίες 7 ημέρες.

Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.